Xuất siêu kỷ lục, đạt gần 11 tỷ USD

Xuất siêu kỷ lục, đạt gần 11 tỷ USD

Theo Tổng cục Hải quan, tháng 11/2019 cán cân thương mại hàng hóa cả nước thặng dư 1,45 tỷ USD, đưa thặng dư lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 11 lên mức...
Chat với BizLIVE