VinaCapital rót vốn vào đâu?

VinaCapital rót vốn vào đâu?

Chiến lược đầu tư của VinaCapital vẫn duy trì việc rót vốn vào các doanh nghiệp tư nhân chưa niêm yết, "uốn nắn" và "chăm bón" rồi đưa lên sàn.
Chat với BizLIVE