Đồng loạt giảm giá bán xăng, dầu

Đồng loạt giảm giá bán xăng, dầu

Từ 3 giờ chiều nay (28/2) giá xăng E5RON92 giảm 157 đồng/lít; xăng RON95-III: giảm 253 đồng/lít; dầu diesel 0.05S: giảm 390 đồng/lít; dầu hỏa: giảm 278 đồng/lít.
Xăng, dầu đồng loạt giảm giá

Xăng, dầu đồng loạt giảm giá

Từ 15h00 ngày 31/10/2019, Xăng E5RON92 giảm 218 đồng/lít; Xăng RON95-III giảm 350 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S giảm 166 đồng/lít; Dầu hỏa giảm 121 đồng/lít.
Giá xăng giảm nhẹ từ 3 giờ chiều 16/9

Giá xăng giảm nhẹ từ 3 giờ chiều 16/9

Giá xăng E5RON92 giảm 109 đồng/lít, RON95-III giảm 92 đồng/lít, dầu diesel 0,05S giảm 139 đồng/lít trong khi giá dầu hỏa và dầu mazut tăng nhẹ 35, 262 đồng/lít.
Đồng loạt giảm nhẹ giá xăng dầu

Đồng loạt giảm nhẹ giá xăng dầu

Kể từ 3 giờ chiều nay (31/8), xăng RON95-III: giảm 170 đồng/lít; Xăng E5RON92: giảm 135 đồng/lít; Dầu điêzen 0.05S: giảm 165 đồng/lít; Dầu hỏa: giảm 69 đồng/lít.

Đồng loạt giảm giá xăng, dầu

Đồng loạt giảm giá xăng, dầu
Từ 3 giờ chiều nay, xăng RON95-III giảm 380 đồng/lít; Xăng E5RON92 giảm 269 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S giảm 220 đồng/lít; Dầu hỏa giảm 197 đồng/lít
Chat với BizLIVE