Ngân hàng giảm nhẹ giá USD

Ngân hàng giảm nhẹ giá USD

Tỷ giá trung tâm được điều chỉnh giảm 6 đồng trong khi giá USD tại một số ngân hàng thương mại cũng giảm từ 4 đến 10 đồng so với cuối tuần trước.
Chat với BizLIVE