“Đột biến” ở Licogi 16?

“Đột biến” ở Licogi 16?

Liên tiếp các lãnh đạo chủ chốt của Licogi 16 đăng ký mua vào cổ phiếu LCG với khối lượng lớn trong 6 tháng qua và là đợt mua vào mạnh nhất trong nhiều năm trở lại...
Chat với BizLIVE