ILO

“Thừa thầy, thiếu thợ” - lỗi của cơ chế

“Thừa thầy, thiếu thợ” - lỗi của cơ chế
Bộ nào quản lý? Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội (LĐTBXH) hay Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) quản lý gần như trở thành chủ đề duy nhất khi QH thảo luận về dự thảo Luật Dạy nghề (sửa đổi)...
“Tạo việc làm toàn là số liệu ảo”

“Tạo việc làm toàn là số liệu ảo”

Bỏ chỉ tiêu tạo việc làm mới và thay bằng tỷ lệ thất nghiệp trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội là đề nghị chính thức được đưa ra trong phiên họp của Ủy ban...
Chat với BizLIVE