HQC đang chuyển hướng đầu tư?

HQC đang chuyển hướng đầu tư?

Việc ứng dụng CM tại 2 dự án bất động sản thương mại, 3 dự án nhà ở xã hội mới và sắp triển khai, phải chăng HQC đang có sự thay đổi trong chiến lược...
Chat với BizLIVE