Gelex đăng ký bán 40 triệu cổ phiếu VGC

Gelex đăng ký bán 40 triệu cổ phiếu VGC

Nếu giao dịch thành công, Gelex sẽ giảm sở hữu tại CTCP Viglacera xuống còn 14,82 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 3,31%) và không còn là cổ đông lớn của doanh nghiệp này.
KIP không còn là công ty con của Gelex

KIP không còn là công ty con của Gelex

GELEX đã bán đa số cổ phần CTCP K.I.P Việt Nam (mã KIP) do GELEX sở hữu, số cổ phần còn lại là 72.000 cổ phần, theo đó, KIP không còn là công...
Chat với BizLIVE