Bổ nhiệm 2 Thành viên HĐTV EVN

Bổ nhiệm 2 Thành viên HĐTV EVN

Ông Cao Quang Quỳnh, ông Nguyễn Đức Cường được bổ nhiệm giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam kể từ 24/2.
Chat với BizLIVE