CPI
Thuế thu nhập cá nhân vẫn bất hợp lý

Thuế thu nhập cá nhân vẫn bất hợp lý

Lạc hậu, bất hợp lý, chưa công bằng... tất cả những điều này vẫn được giữ nguyên trong Dự thảo nghị quyết về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân đang...
Chat với BizLIVE