PVGas ước lãi giảm 20% trong quý III

PVGas ước lãi giảm 20% trong quý III

Sau 9 tháng đầu năm, PVGas ước đạt hơn 58.318 tỷ đồng tổng doanh thu và 8.760 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 1% và giảm 4% so với cùng kỳ...
Chat với BizLIVE