Những khác biệt giúp Trump an toàn hơn Nixon

Những khác biệt giúp Trump an toàn hơn Nixon

Dù rơi vào tình huống khá tương đồng, cố Tổng thống Nixon từ chức trước cả khi bị xem xét bãi nhiệm, còn Tổng thống Trump được đánh giá sẽ "vượt ải" an toàn.
Chat với BizLIVE