Lịch sự kiện

 • 19/03/2018

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà (VCW) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền:  02-04-2018
  Ngày đăng ký cuối cùng: 03-04-2018
  Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 04/2018
  Địa điểm thực hiện: Thông báo sau.
 • 07/02/2018

  Thay đổi Tên/Ticker

  Công ty Cổ phần Nước sạch Vinaconex (VCW) công bố thay đổi tên công ty thành Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà từ ngày 07/02/2018.
 • 01/02/2018

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Nước sạch Vinaconex (VCW) công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 01/02/2018:

  - Bổ nhiệm ông Phạm Mạnh Hà, ông Nguyễn Trọng Hiền và ông Nguyễn Ngọc Thái Bình chức vụ Thành viên HĐQT
  - Bổ nhiệm ông Tào Minh Dương, bà Phạm Thị Minh Cúc và bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh chức vụ Thành viên BKS
  - Miễn nhiệm ông Dương Văn Mậu chức vụ Chủ tịch HĐQT
  - Miễn nhiệm ông Vũ Quý Hà và bà Lương Thị Lan Hương chức vụ Thành viên HĐQT
  - Miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang chức vụ Trưởng BKS
  - Miễn nhiệm ông Nguyễn Đức Tài và bà Nguyễn Thị Mai Hương chức vụ Thành viên BKS.
 • 29/01/2018

  Kết quả kinh doanh quý

 • 05/01/2018

  Đại hội Cổ đông Bất thường

  Công ty Cổ phần Nước sạch Vinaconex (VCW) tổ chức ĐHĐCĐ bất thường:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/01/2018
  Ngày đăng ký cuối cùng: 11/01/2018
  hời gian họp: Dự kiến tháng 02/2018 (Thời gian cụ thể Công ty sẽ gửi tới các cổ đông trong Giấy mời tham dự)
  Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ gửi tới các cổ đông trong Giấy mời tham dự

  Nội dung họp: Đổi tên Công ty và các nội dung liên quan khác (sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty). 
 • 05/01/2018

  Thay đổi về : Đại hội cổ đông bất thường

  Công ty Cổ phần Nước sạch Vinaconex (VCW) công bố hủy ngày 02/01/2018 là ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2017.
 • 01/01/2018

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Nước sạch Vinaconex (VCW) công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Hưng chức vụ Phó TGĐ từ ngày 01/01/2018.
 • 12/12/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Nước sạch Vinaconex (VCW) công bố nghị quyết HĐQT về việc việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2017.
 • 12/12/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Nước sạch Vinaconex (VCW) công bố nghị quyết HĐQT về việc đổi tên công ty và một số nội dung khác.
 • 25/10/2017

  Kết quả kinh doanh quý

 • 15/08/2017

  Kết quả kinh doanh quý

 • 25/07/2017

  Kết quả kinh doanh quý

 • 25/07/2017

  Kết quả kinh doanh quý

 • 22/05/2017

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Nước sạch Vinaconex trả cổ tức Cả năm năm 2016 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 03/05/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng : 04/05/2017
  Thời gian thanh toán : 22/05/2017
  Tỷ lệ thực hiện : 15% /mệnh giá (1500 đồng/cổ phiếu).
 • 01/04/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Nước sạch Vinaconex công bố bổ nhiệm ông Lưu Việt Thịnh chức vụ Thành viên HĐQT thay thế bà Phạm Thị Phương An từ ngày 01/04/2017.
 • 31/03/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Nước sạch Vinaconex công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Thay đổi nhân sự chủ chốt
  - Thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác
  - Nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần ống cốt sợi thủy tinh Vinaconex
  - Và một số vấn đề khác.
 • 21/03/2017

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 21/03/2017

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Nước sạch Vinaconex tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/02/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng: 28/02/2017
  Thời gian họp: 09h00, ngày 21/03/2017
  Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 21, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.

  Nội dung họp:
  + Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017
  + Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016
  + Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017
  + Báo cáo của Ban kiểm soát công ty năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017
  + Tờ trình báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2016 và phê duyệt phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2017
  + Tờ trình lựa chọn Đơn vị Kiểm toán độc lập năm 2017
  + Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và trích lập các quỹ
  + Một số vấn đề khác
 • 20/03/2017

  Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

 • 15/02/2017

  Kết quả kinh doanh quý

 • 10/02/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Nước sạch Vinaconex công bố nghị quyết HĐQT về việc chót danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

  Tải file gốc
 • 23/11/2016

  Niêm yết mới

   Công ty Cổ phần Nước sạch Vinaconex chính thức đăng ký giao dịch trên UPCoM:

  Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 50.000.000
  Ngày giao dịch đầu tiên: Thứ Tư, ngày 23/11/2016
  Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 40.000 đồng/CP.

  Tải file gốc
 • 15/11/2016

  Đại hội Cổ đông Bất thường

  Công ty Cổ phần Nước sạch Vinaconex tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2016:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/11/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng: 24/11/2016
  Thời gian thực hiện: Tháng 12 năm 2016
  Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Nước sạch Vinaconex
  Nội dung họp: Xin ý kiến thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2016.
 • 11/11/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Nước sạch Vinaconex công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 11/11/2016:

  1/ Miễn nhiệm:
  - Ông Nguyễn Anh Việt chức vụ Thành viên HĐQT
  - Ông Vũ Quý Hà chức vụ Chủ tịch HĐQT

  2/ Bổ nhiệm:
  - Ông Dương Văn Mậu chức vụ Thành viên HĐQT và Chủ tịch HĐQT.

  Tải file gốc
 • 11/11/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Nước sạch Vinaconex công bố nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2016 xin ý kiến về tạm ứng cổ tức năm 2016.

  Tải file gốc
 • 20/06/2016

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Nước sạch Vinaconex trả cổ tức năm 2015 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/05/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng: 27/05/2016
  Thời gian thực hiện: 20/06/2016
  Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).
 • 17/05/2016

  Đại hội Cổ đông Bất thường

   Công ty Cổ phần Nước sạch Vinaconex tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2016:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/05/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng: 27/05/2016
  Thời gian thực hiện: Cuối tháng 6/2016
  Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Nước sạch Vinaconex (Xóm Vật Lại, xã Phú Minh, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình)
  Nội dung đại hội: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Nước sạch Vinaconex.
 • 18/02/2016

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Nước sạch Vinaconex tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/03/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng: 04/03/2016
  Thời gian thực hiện: Thông báo trong Giấy mời tham dự
  Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Nước sạch Vinaconex (Xóm Vật Lại – xã Phú Minh – huyện Kỳ Sơn – tỉnh Hòa Bình).
 • 03/02/2015

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Nước sạch Vinaconex tổ chức ĐHĐCĐ 2015:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/2/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng: 13/02/2015
  Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 03/2015
   (thời gian cụ thể Công ty sẽ gửi tới các cổ đông trong giấy mời tham dự)
  Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 21, Phòng 2104, tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

  Nội dung họp:
  + Thực hiện đầu tư trước tuyến ống truyền tải nước sạch
  + Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các công việc liên quan để đầu tư trước tuyến ống truyền tải nước sạch.
  + Một số vấn đề khác. Đề nghị các Thành viên đối chiếu và gửi Thông báo xác nhận dưới dạng chứng từ điện tử qua cổng giao tiếp điện tử của VSD đối với Thành viên lưu ký/ qua email vào địa chỉ thongbaoxacnhan@vsd.vn đối với Thành viên mở tài khoản trực tiếp xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận đối với thông tin người sở hữu trong Danh sách người sở hữu chứng khoán VCW lưu ký thực hiện quyền cho VSD
  (Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, Thành viên phải gửi thêm cho VSD văn bản thông báo trong đó nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch số liệu để phối hợp điều chỉnh).

 • 01/08/2014

  Đại hội Cổ đông Bất thường

   Công ty Cổ phần Nước sạch Vinaconex tổ chức ĐHĐCĐ bất thường:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 14/8/2014
  Thời gian thực hiện: Dự kiến cuối tháng 08/2014 (thời gian cụ thể Công ty sẽ gửi tới các cổ đông trong giấy mời tham dự)

  - Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 21, Phòng 2104, tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

  - Nội dung họp:

  + Phê duyệt chủ trương thực hiện đầu tư phân kỳ 1 (hạng mục) trước khi phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây – Hòa Lạc – Xuân Mai – Miếu Môn – Hà Nội – Hà Đông, giai đoạn II nâng công suất lên 600.000 m3/ngày đêm. Phân kỳ 1 (hạng mục): Tuyến ống truyền tải nước sạch – đoạn từ Quốc lộ 21 về đến Đường vành đai 3 Hà Nội, dài 29,2 km của Hệ thống cấp nước chuỗi đô thị “Sơn Tây – Hòa Lạc – Xuân Mai – Miếu Môn – Hà Nội – Hà Đông”.

  + Phê duyệt chủ trương chỉ định Vinaconex là tổng thầu EPC toàn bộ phân kỳ 1 (nếu đủ điều kiện theo quy định của pháp luật).

  + Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung của phân kỳ 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây – Hòa Lạc – Xuân Mai – Miếu Môn – Hà Nội – Hà Đông, giai đoạn II nâng công suất lên 600.000 m3/ngày đêm:

  • Phê duyệt thiết kế cơ sở và dự toán;

  • Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

  • Phê duyệt các nội dung khác liên quan lựa chọn nhà thầu các gói thầu của phân kỳ 1 trong đó có Phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị tổng thầu EPC;

  • Và một số vấn đề khác.

Giá trong ngày

36.3

5.4 (17.48%)
Giá tham chiếu30.9
Giá mở cửa30.9
Giá cao nhất30.9
Giá thấp nhất30.9
Giá đóng cửa30.9
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại72.65%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)50,000,000
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)1,815.0
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)2,914.4
P/E12.5
Giá trị sổ sách (VNĐ)13,160.2
P/B2.8
Lợi tức cổ phiếu (%)15
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

30.90

0.00 (0.00%)

00
16/01

30.90

0.00 (0.00%)

00
15/01

30.90

0.00 (0.00%)

00
14/01

30.90

0.00 (0.00%)

00
13/01

30.90

0.00 (0.00%)

00
10/01

30.90

0.10 (0.32%)

1,20037,060
09/01

31.00

0.00 (0.00%)

00
08/01

31.00

0.00 (0.00%)

00
07/01

31.00

0.00 (0.00%)

00
06/01

31.00

0.00 (0.00%)

00

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Lịch sự kiện

19/03/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà (VCW) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: Ngày giao dịch không hưởng quyền:...

07/02/2018

Thay đổi Tên/Ticker

Công ty Cổ phần Nước sạch Vinaconex (VCW) công bố thay đổi tên công ty thành Công ty Cổ phần Đầu...

01/02/2018

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Nước sạch Vinaconex (VCW) công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 01/02/2018:- Bổ nhiệm ông Phạm Mạnh Hà,...

29/01/2018

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2017.

05/01/2018

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Nước sạch Vinaconex (VCW) tổ chức ĐHĐCĐ bất thường:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/01/2018Ngày đăng ký cuối cùng: 11/01...

05/01/2018

Thay đổi về : Đại hội cổ đông bất thường

Công ty Cổ phần Nước sạch Vinaconex (VCW) công bố hủy ngày 02/01/2018 là ngày đăng ký cuối cùng...

01/01/2018

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Nước sạch Vinaconex (VCW) công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Hưng chức vụ Phó TGĐ từ...

12/12/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nước sạch Vinaconex (VCW) công bố nghị quyết HĐQT về việc việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường...

12/12/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nước sạch Vinaconex (VCW) công bố nghị quyết HĐQT về việc đổi tên công ty và một...

25/10/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2017.

15/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017.

25/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2017.

25/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2017.

22/05/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Nước sạch Vinaconex trả cổ tức Cả năm năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 03/05/2017Ngày đăng ký cuối cùng :...

01/04/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Nước sạch Vinaconex công bố bổ nhiệm ông Lưu Việt Thịnh chức vụ Thành viên HĐQT thay...

31/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nước sạch Vinaconex công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Thay đổi nhân sự chủ chốt- Thưởng HĐQT, BKS,...

21/03/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

21/03/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Nước sạch Vinaconex tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/02/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 28/02/2017Thời gian họp: 09h00, ngày 21/03/2017Địa điểm tổ chức họp: Hội trường...

20/03/2017

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính năm 2016.

15/02/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Quý 4/2016.

10/02/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nước sạch Vinaconex công bố nghị quyết HĐQT về việc chót danh sách cổ đông để...

23/11/2016

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Nước sạch Vinaconex chính thức đăng ký giao dịch trên UPCoM:Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch:...

15/11/2016

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Nước sạch Vinaconex tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/11/2016Ngày đăng ký...

11/11/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Nước sạch Vinaconex công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 11/11/2016:1/ Miễn nhiệm:-...

11/11/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Nước sạch Vinaconex công bố nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để...

20/06/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Nước sạch Vinaconex trả cổ tức năm 2015 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/05/2016Ngày đăng ký cuối cùng...

17/05/2016

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Nước sạch Vinaconex tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/05/2016Ngày đăng ký cuối cùng: 27/05...

18/02/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Nước sạch Vinaconex tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày giao dịch...

03/02/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Nước sạch Vinaconex tổ chức ĐHĐCĐ 2015: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/2/2015 Ngày đăng ký cuối cùng: 13/02/2015 Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 03/2015 (thời gian cụ thể...

01/08/2014

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Nước sạch Vinaconex tổ chức ĐHĐCĐ bất thường:Ngày đăng ký cuối cùng: 14/8/2014Thời gian thực hiện: Dự kiến cuối tháng 08/2014 (thời gian cụ thể Công ty sẽ gửi tới các cổ đông trong giấy mời tham dự) - Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 21, Phòng 2104, tòa nhà Vinaconex, 34 Láng...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam