Lịch sự kiện

 • 21/04/2018

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long (NLG) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 15/03/2018
  Ngày đăng ký cuối cùng : 16/03/2018
  Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 21/04/2018
  Địa điểm họp: Công ty sẽ thông báo sau

  Nội dung họp:
  + Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán;
  + Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017;
  + Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017;
  + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017;
  + Kế hoạch kinh doanh năm 2018 + kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018+ kế hoạch trả cổ tức 2018 và Ủy quyền cho HĐQT thực hiện;
  + Ngân sách hoạt và thù lao của HĐQT & BKS năm 2018;
  #tongquan {float:right;margin-right: 10px;color:#333;} #tongquan:hover {color: #b21623;}

  Giá trong ngày

  25.85

  -1.15 (-4.26%)
  Giá tham chiếu27.0
  Giá mở cửa27.05
  Giá cao nhất27.1
  Giá thấp nhất26.9
  Giá đóng cửa27.0
  Khối lượng140,900
  Giao dịch ròng NĐTNN0
  Room nước ngoài còn lại0.0%

  Đơn vị giá : 1000 VNĐ

  KLCP đang lưu hành (cp)188,671,690
  Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)4,877.2
  EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)3,926.1
  P/E6.6
  Giá trị sổ sách (VNĐ)19,845.9
  P/B1.3
  Lợi tức cổ phiếu (%)2.25
  NgàyThay đổi giáKL
  Khớp lệnh
  Tổng GTGD
  17/01

  27.00

  0.05 (0.18%)

  140,9003,802,470
  16/01

  27.05

  0.05 (0.18%)

  190,87026,768,888
  15/01

  27.00

  0.15 (0.55%)

  120,2607,645,657
  15/01

  27.00

  0.15 (0.55%)

  120,2607,645,657
  14/01

  27.15

  0.10 (0.36%)

  162,9904,413,930
  13/01

  27.05

  0.75 (2.85%)

  703,21042,106,930
  10/01

  26.30

  0.00 (0.00%)

  545,40014,782,000
  09/01

  26.30

  0.05 (0.18%)

  331,28011,773,620
  08/01

  26.35

  0.15 (0.56%)

  194,8305,150,270
  07/01

  26.50

  0.20 (0.74%)

  247,70026,812,055
  06/01

  26.70

  0.30 (1.11%)

  183,3604,926,440

  Xem tất cả >

  Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

  Ban lãnh đạo

  Lịch sự kiện

  21/04/2018

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long (NLG) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 15/03/2018Ngày đăng ký cuối cùng : 16/03/2018Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 21/04/2018Địa điểm họp: Công ty sẽ thông báo sauNội dung họp:+ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán;+ Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017;+ Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm...

  27/02/2018

  Phát hành cổ phiếu

  Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long (NLG) thực hiện quyền mua cổ phiếu: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 27/02/2018Ngày đăng ký...

  12/02/2018

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long (NLG) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường...

  09/02/2018

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long (NLG) công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi kế hoạch phát...

  01/02/2018

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long (NLG) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch phát hành quyền mua...

  10/11/2017

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long (NLG) trả cổ tức Đợt 1 năm 2017 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 13/10/2017Ngày đăng ký cuối cùng...

  29/09/2017

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long (NLG) tổ chức lấy kiến cổ đông bằng văn bản: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 13/10/2017Ngày đăng ký...

  25/09/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long (NLG) công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua danh sách cổ...

  07/08/2017

  Niêm yết thêm

  Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long (NLG) niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 15.111.899...

  12/07/2017

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long trả cổ tức đợt 2 năm 2016 bằng tiền mặt:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/06/2017Ngày đăng...

  28/06/2017

  Phát hành cổ phiếu

  Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/06/2017Ngày đăng ký cuối...

  01/06/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức...

  22/04/2017

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

  22/04/2017

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 17/03/2017 Ngày...

  03/03/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long công bố nghị quyết HĐQT về thời gian triệu tập ĐHĐCĐ thường...

  20/12/2016

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 08/12/2016 Ngày...

  23/11/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 1...

  11/11/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long công bố nghị quyết HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Quy...

  26/10/2016

  Kết quả kinh doanh quý

  Báo cáo tài chính hợp nhất Q3/2016.

  31/08/2016

  Niêm yết thêm

  Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 542.353...

  15/08/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 1...

  07/07/2016

  Niêm yết thêm

  Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long niêm yết cổ phiếu phát hành thêm: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 7.602.878 cổ phiếu Lý do thay...

  31/05/2016

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long tạm ứng cổ tức đợt 2/2015 bằng tiền mặt: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 23/03/2016 Ngày...

  25/04/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long công bố bổ nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 25/04/2016:...

  23/04/2016

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

  23/04/2016

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long tổ chức ĐHĐCĐ 2016: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 23/03/2016 Ngày đăng ký cuối cùng : 24/03/2016 Thời gian thực hiện: 08h30-12h00, ngày 23/04/2016Địa điểm thực hiện: Khách sạn Lotte Legend...

  20/04/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

  Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: ASPL V6 LimitedMã chứng khoán: NLGSố lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 9.784...

  14/04/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

  Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Ibeworth Pte.LtdMã chứng khoán: NLGTên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Linson Lim Soon KooiChức vụ của người có...

  08/04/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành trái phiếu chuyển đổi cho...

  18/03/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long công bố nghị quyết HĐQT về hợp đồng Tổng thầu dự án...

  10/03/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Trả cổ tức đợt 2/2015 bằng tiền...

  05/02/2016

  Thay đổi về : Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long công bố thay đổi thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ...

  11/01/2016

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 18/01/2016Ngày đăng ký cuối cùng :...

  28/12/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành trái phiếu chuyển...

  28/12/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành trái phiếu chuyển...

  30/09/2015

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền mặt: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 21/08...

  14/08/2015

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 21/08/2015 Ngày đăng ký cuối cùng : 25/08/2015 Thời gian thực...

  11/08/2015

  Niêm yết thêm

  Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long niêm yết cổ phiếu phát hành thêm: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 7.602.878 cổ phiếu Lý do thay...

  10/08/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 1...

  22/07/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long công bố ông Phạm Brian Quân thôi giữ chức vụ giám đốc điều...

  09/06/2015

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long trả cổ tức đợt 2 năm 2014 bằng tiền mặt: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/05/2015...

  14/05/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành ESOP. Tải file...

  12/05/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức đợt 2/2014 bằng...

  27/04/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long công bố nghị quyết HĐQT về việc chốt tỷ lệ sở hữu nhà...

  25/04/2015

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

  25/04/2015

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/03/2015 Ngày đăng ký cuối cùng: 01/04/2015 Thời gian thực hiện: 9:00AM ngày 25/4/2015 Địa điểm thực hiện: Lotte Legend Sai Gon, 2A-4A Tôn Đức Thắng, phường Bến...

  07/04/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long công bố nghị quyết HĐQT về: - Thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ 2015 ...

  30/03/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long công bố bổ nhiệm ông Chu Chee Kwang chức vụ TGĐ từ ngày...

  29/03/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long công bố ông Cao Tấn Bửu thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT...

  13/02/2015

  Niêm yết thêm

  Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long công bố niêm yết thêm cổ phiếu:Số cổ phiếu niêm yết thêm: 25...

  03/02/2015

  Niêm yết thêm

  Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long công bố niêm yết cổ phiếu phát hành thêm:Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết:...

  14/01/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long công bố bổ nhiệm ông Phạm Brian Quan giữ chức vụ giám đốc...

  14/01/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long công bố bổ nhiệm ông Phạm Brian Quan, giám đốc điều hành, kiêm...

  01/01/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long công bố ông Nguyễn Vĩnh Trân sẽ thôi giữ chức vụ TGĐ...

  15/12/2014

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014 bằng tiền mặt:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27...

  24/11/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long công bố nghị quyết HĐQT về việc đầu tưu vào công ty...

  14/11/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long công bố nghị quyết HĐQT về việc chọn CTCP Đầu tư Nam...

  13/10/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long công bố nghị quyết HĐQT về việc ứng cổ tức đợt 1...

  11/09/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long công bố nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt giao dịch với các...

  11/09/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long công bố nghị quyết HĐQT về việc nâng tỷ lệ sở hữu tại...

  09/07/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  NLG - NQ HĐQT về việc phát hành cổ phiếu hoán đổi với cổ đông của Nam Long ADC, Nam Khang, Nam Long DC- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 14.367.959 cổ...

  25/04/2014

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21...

  25/04/2014

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.Tải file gốc

  18/04/2014

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long trả cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/03/2014Ngày đăng...

  14/04/2014

  Thay đổi BLĐ

  Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long công bố ông Chris Freund thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT...

  01/01/2014

  Thay đổi BLĐ

  - Ông Nguyễn Xuân Quang thôi giữ chức vụ TGĐ từ ngày 1/1/2014.- Ông Nguyễn Vĩnh Trân được bổ...

  01/01/2014

  Thay đổi BLĐ

  Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long bổ nhiệm ông Châu Quang Phúc chức vụ giám đốc tài chính.

  25/11/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long công bố nghị quyết HĐQT:Nghị quyết số 19Nghị quyết số 20Nghị...

  30/10/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Nghị quyết HĐQT thông qua việc triển khai chào bán cổ phiếu riêng lẻ và danh sách nhà đầu tư...

  16/09/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Nghị quyết về phát hành riêng lẻ 25.000.000 cổ phần.File gốc

  08/04/2013

  Niêm yết mới

  Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long Chính thức giao dịch cổ phiếu trên Sở giao dịch TP.HCM Số lượng cổ phiếu niêm yết: 95.513...

  Doanh nghiệp cùng ngành

  Người giàu Việt Nam

   

Đối tác Bizlive