Lịch sự kiện

Giá trong ngày

8.4

-0.7 (-7.69%)
Giá tham chiếu9.1
Giá mở cửa9.1
Giá cao nhất9.1
Giá thấp nhất9.1
Giá đóng cửa9.1
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại138.85%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)8,099,979
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)68.0
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)315.8
P/E26.6
Giá trị sổ sách (VNĐ)14,132.1
P/B0.6
Lợi tức cổ phiếu (%)12
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

9.10

0.00 (0.00%)

00
16/01

9.10

0.00 (0.00%)

00
15/01

9.10

0.00 (0.00%)

00
14/01

9.10

0.00 (0.00%)

00
13/01

9.10

0.00 (0.00%)

00
10/01

9.10

0.00 (0.00%)

00
09/01

9.10

0.00 (0.00%)

00
08/01

9.10

0.00 (0.00%)

00
07/01

9.10

0.00 (0.00%)

00
06/01

9.10

0.00 (0.00%)

00

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

28/03/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 (L18) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:Ngày giao dịch không hưởng quyền:...

09/02/2018

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2017.

31/01/2018

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2017 (công ty mẹ).

23/01/2018

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 (L18) niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ...

22/01/2018

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 (L18) công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng...

19/12/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 (L18) công bố nghị quyết HĐQT về việc niêm yết...

07/12/2017

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 (L18) trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu:Ngày giao dịch không hưởng quyền...

07/12/2017

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 (L18) trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:Ngày giao dịch không...

14/11/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 (L18) công bố ông Văn Phụng Hà từ nhiệm chức vụ...

13/11/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 (L18) công bố nghị quyết HĐQT về việc:+ Điều chỉnh phương án chào bán cổ...

31/10/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2017.

25/10/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2017 (công ty mẹ).

09/10/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 (L18) công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều...

15/08/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 (L18) công bố nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh kế hoạch sử...

14/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2017.

14/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017 (công ty mẹ).

02/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2017.

26/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2017 (công ty mẹ).

29/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu...

28/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA...

06/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phiếu ra công chúng...

31/03/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

30/03/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27...

29/03/2017

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2016.

17/03/2017

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 (Công ty mẹ).

07/02/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2016.

24/01/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2016 (công ty mẹ).

31/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2016.

28/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2016 (công ty mẹ).

29/08/2016

Sự kiện khác

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 không được phép giao dịch ký quỹ...

25/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2016.

19/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên năm 2016 (công ty mẹ).

29/07/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q2/2016.

28/07/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2016 (công ty mẹ).

01/07/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 01/07/2016:...

04/05/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2016.

28/04/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2016 (công ty mẹ).

27/04/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2015:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/02...

13/04/2016

Giao dịch nội bộ

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Văn Phụng Hà- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT- Mã chứng khoán: L18- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 272.500...

11/04/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch người liên quan

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Thủy - Mã chứng khoán: L18 - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 154.300 CP (tỷ lệ 2,86%) - Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn...

11/04/2016

Giao dịch nội bộ

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Văn Phụng Hà - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT- Mã chứng khoán: L18- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 272...

01/04/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2015 (Công ty mẹ).

01/04/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015.

24/03/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không...

02/02/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2015 (Hợp nhất).

29/01/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức...

28/01/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2015 (công ty mẹ).

10/11/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

04/11/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015 (Công ty mẹ).

25/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên hợp nhất

25/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên (Công ty mẹ)

14/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2015

11/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2015 (công ty mẹ)

16/07/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng...

15/05/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2015

20/04/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2014: Ngày đăng ký cuối cùng: 26/02/2015...

20/04/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 công bố nghị quyết HĐQT về việc góp vốn thành...

27/03/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 26...

27/03/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

20/03/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

17/03/2015

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính năm 2014 (công ty mẹ)

26/02/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/03/2015 Ngày đăng...

13/02/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2014

11/02/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2014 (công ty mẹ)

27/01/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 công bố nghị quyết HĐQT thông qua tạm ứng cổ tức...

06/11/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo kết quả kinh doanh Q3/2014

21/08/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2014

14/08/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2014

14/05/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2014

25/04/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 trả cổ tức bằng tiền năm 2013:Ngày đăng ký cuối cùng: 24/02...

27/03/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2014Tải file gốc

21/03/2014

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2013File gốc

26/02/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 công bố nghị quyết HĐQTFile gốc

10/01/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 công bố nghị quyết HĐQT:File gốc

18/04/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

L18: Trả cổ tức bằng tiền mặt 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/02/2013 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/02/2013 - Tỷ...

22/03/2013

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2013 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/02/2013 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/02/2013...

28/12/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

L18: Trả cổ tức bằng tiền mặt 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/12/20122. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/12/20123. Lý do và mục đích:...

01/11/2012

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

L18: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Ngày đăng ký cuối cùng: 25/10/2012 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/10/2012 Lý do và mục đích: *...

22/05/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 1/2012

17/05/2012

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

L18: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2012 Tải file dữ liệu gốc

20/04/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

L18: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày đăng ký cuối cùng: 23/02/2012 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/02/2012 - Tỷ lệ thực...

20/04/2012

Thay đổi về : Trả cổ tức bằng tiền mặt

L18: Điều chỉnh ngày tạm ứng cổ tức - Thời gian thanh toán cổ tức đã thông báo: Ngày 30/03/2012 -...

30/03/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 Ngày đăng ký cuối cùng: 23/02/2012 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21...

29/03/2012

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2011

18/11/2011

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2011

25/08/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 2/2011

26/07/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 2/2011

14/04/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link...

01/04/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

L18: Nghị quyết 2011Link download

25/03/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

L18: Trả cổ tức bằng tiền mặt - Ngày đăng ký cuối cùng: 14/02/2011 - Ngày giao dịch không hưởng cổ tức: 10/02/2011 - Tỷ lệ...

25/03/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 (L18) thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 - Ngày đăng ký cuối...

22/02/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2010 (Theo hnx)

28/01/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2010 (Theo hnx)

10/11/2010

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 3/2010 (Theo hnx)

26/10/2010

Kết quả kinh doanh quý

BCTC Q3/2010

22/10/2010

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 (L18) Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên...

27/08/2010

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 2/2010 (Theo hnx)

25/08/2010

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét Q2/2010

11/08/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét Q2/2010

10/08/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2010

11/06/2010

Phát hành cổ phiếu

LICOGI 18  (mã L18) Thông báo phát hành cổ phiếu:Hình thức phát hành: Quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữuTỷ lệ...

19/05/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý I/2010

26/03/2010

Đại hội Đồng Cổ đông

Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 Thời gian: 26/03/2010Địa điểm: Trung tâm Hội nghị quốc gia, số...

27/04/2009

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2009

27/03/2009

Đại hội Đồng Cổ đông

Căn cứ thông báo số 125/TB-TTLK ngày 13/02/2009 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán, Trung tâm GDCK Hà Nội xin thông báo ngày đăng ký cuối cùng của  Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18: - Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông - Mệnh giá: 10.000 đồng - Ngày đăng...

23/02/2009

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý IV/2008

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam