Lịch sự kiện

 • 15/03/2018

  Họp Hội đồng Quản trị

  Quỹ ETF SSIAM VNX50 (FUESSV50) công bố nghị quyết Ban đại diện quỹ về việc tổ chức đại hội nhà đầu tư thường niên năm 2018.
 • 18/01/2018

  Thay đổi BLĐ

  Quỹ ETF SSIAM VNX50 (FUESSV50) công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Hạn chức vụ Người điều hành quỹ thay thế ông Võ Văn Minh từ ngày 18/01/2018.
 • 18/01/2018

  Đại hội Cổ đông Bất thường

  Quỹ ETF SSIAM VNX50 (FUESSV50) tổ chức đại hội nhà đầu tư bất thường năm 2018:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/12/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng: 02/01/2018
  Thời gian tổ chức: 9h00, ngày 18/01/2018
  Địa điểm tổ chức: Phòng họp tầng 5, Tòa nhà 1C Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

  Nội dung họp:
  + Tăng giá dịch vụ quản lý quỹ lên 0,65%NAV/năm
  + Điều chỉnh giá dịch vụ quản lý quỹ trong điều lệ quỹ
  + Một số nội dung khác.
 • 15/12/2017

  Niêm yết thêm

  Quỹ ETF SSIAM VNX50 (FUESSV50) giảm chứng chỉ quỹ niêm yết:
  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (giảm): 100.000 chứng chỉ quỹ
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 9.700.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 15/12/2017.
 • 11/12/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Quỹ ETF SSIAM VNX50 (FUESSV50) công bố nghị quyết Ban đại diện quỹ về việc tổ chức đại hội nhà đầu tư bất thường.
 • 24/10/2017

  Chuyển Sàn

  Quỹ ETF SSIAM VNX50 (FUESSV50) niêm yết chứng chỉ quỹ ETF trên HOSE:

  Số chứng chỉ quỹ niêm yết: 9.800.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày niêm yết có hiệu lực: 17/10/2017
  Ngày chính thức giao dịch: 24/10/2017
  Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 10.648,85 đồng/chứng chỉ quỹ 
  Biên độ dao động giá trong ngày giao dịch đầu tiên: +/- 20% so với giá tham chiếu.

 • 12/10/2017

  Thay đổi Tên/Ticker

  Quỹ ETF SSIAM-HNX30 (E1SSHN30) công bố thay đổi mã chứng khoán thành FUESSV50 từ ngày 12/10/2017.
 • 31/08/2017

  Tạm dừng Niêm yết

   Quỹ ETF SSIAM-HNX30 (E1SSHN30) hủy niêm yết trên HNX:

  Số lượng cổ phiếu hủy niêm yết: 9.800.000 chứng chỉ quỹ
  Ngày hủy niêm yết: 31/08/2017
  Lý do hủy niêm yết: Đổi tên quỹ, thay đổi chỉ số tham chiếu từ ETF SSIAM HNX30 sang ETF SSIAM VNX50, chuyển sàn sang HOSE.
 • 25/08/2017

  Kết quả kinh doanh quý

 • 19/07/2017

  Đại hội Cổ đông Bất thường

   Quỹ ETF SSIAM-HNX30 tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2017:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/06/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng: 03/07/2017
  Thời gian họp: Dự kiến ngày 19/07/2017
  Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau
  Nội dung họp:
  + Thay đổi bộ chỉ số và sàn niêm yết chứng chỉ quỹ;
  + Thay đổi tên Quỹ và Điều lệ Quỹ tương ứng với các nội dung thay đổi nêu tại mục trên;
  + Một số nội dung khác (nếu có);
 • 27/04/2017

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Quỹ ETF SSIAM-HNX30 tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/03/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng: 23/03/2017
  Thời gian họp: Dự kiến 27/04/2017

  Nội dung họp:
  +) Báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ năm 2016;
  +) Kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2017;
  +) Báo cáo về hoạt động giám sát của Ngân hàng giám sát năm 2016;
  +) Báo cáo hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ  năm 2016;

  Lưu ý:
  Hình thức tổ chức: lấy ý kiến bằng văn bản.

 • 21/07/2016

  Đại hội Cổ đông Bất thường

   Quỹ ETF SSIAM-HNX30 tổ chức đại hội nhà đầu tư bất thường:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/07/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng: 04/07/2016.
  Thời gian thực hiện: Dự kiến 21/07/2016
  Địa điểm thực hiện: Tổ chức họp tại Hà Nội.
 • 10/02/2015

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 10/02/2015

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Quỹ ETF SSIAM-HNX30 tổ chức họp đại hội nhà đầu tư:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/01/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng: 23/01/2016
  Thời gian thực hiện: Dự kiến 10/02/2015
  Địa điểm địa điểm: Phòng họp Tầng 8, Tòa nhà 1C Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

 • 29/12/2014

  Niêm yết mới

    Quỹ ETF SSIAM-HNX30 chính thức niêm yết trên HNX:

  - Công ty quản lý quỹ: Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI
  - Tên quỹ hoán đổi danh mục: Quỹ ETF SSIAM-HNX30
  - Tên chứng khoán: Chứng chỉ quỹ ETF SSIAM-HNX30
  - Loại chứng khoán: Chứng chỉ quỹ hoán đổi danh mục
  - Mã chứng khoán: E1SSHN30
  - Mệnh giá: 10.000 đồng/chứng chỉ quỹ
  - Số lượng chứng chỉ quỹ niêm yết: 10.100.000 chứng chỉ quỹ
  - Ngày giao dịch đầu tiên:  Thứ hai, ngày 29/12/2014
  - Giá tham chiếu tại ngày giao dịch đầu tiên: iNAV tại ngày 26/12/2014 (Do Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI công bố trong ngày 26/12/2014).

  File gốc

Tổng quanBiến động giá

FUESSV50

11.4 ▼

-1.5 (-13.16%)

 

Giá trong ngày

11.4

-1.5 (-11.63%)
Giá tham chiếu12.9
Giá mở cửa12.82
Giá cao nhất12.9
Giá thấp nhất12.82
Giá đóng cửa12.9
Khối lượng175,450
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại0.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)9,700,000
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)110.6
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)0.0
P/E-
Giá trị sổ sách (VNĐ)0.0
P/B-
Lợi tức cổ phiếu (%)0
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

12.90

0.08 (0.62%)

175,4502,257,050
16/01

12.82

0.05 (0.39%)

105,2601,346,440
15/01

12.77

0.02 (0.15%)

112,3201,432,780
15/01

12.77

0.02 (0.15%)

112,3201,432,780
14/01

12.75

0.05 (0.39%)

126,3501,608,010
13/01

12.70

0.00 (0.00%)

112,2001,426,500
10/01

12.70

0.05 (0.39%)

110,9201,405,000
09/01

12.65

0.15 (1.20%)

58,930743,960
08/01

12.50

0.15 (1.18%)

91,4601,144,860
07/01

12.65

0.05 (0.39%)

79,5101,002,120
06/01

12.60

0.27 (2.09%)

175,2702,226,590

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Lịch sự kiện

15/03/2018

Họp Hội đồng Quản trị

Quỹ ETF SSIAM VNX50 (FUESSV50) công bố nghị quyết Ban đại diện quỹ về việc tổ chức đại hội nhà đầu...

18/01/2018

Thay đổi BLĐ

Quỹ ETF SSIAM VNX50 (FUESSV50) công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Hạn chức vụ Người điều hành quỹ thay thế...

18/01/2018

Đại hội Cổ đông Bất thường

Quỹ ETF SSIAM VNX50 (FUESSV50) tổ chức đại hội nhà đầu tư bất thường năm 2018:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/12/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 02/01/2018Thời gian tổ...

15/12/2017

Niêm yết thêm

Quỹ ETF SSIAM VNX50 (FUESSV50) giảm chứng chỉ quỹ niêm yết: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (giảm): 100.000 chứng...

11/12/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Quỹ ETF SSIAM VNX50 (FUESSV50) công bố nghị quyết Ban đại diện quỹ về việc tổ chức đại hội nhà đầu...

24/10/2017

Chuyển Sàn

Quỹ ETF SSIAM VNX50 (FUESSV50) niêm yết chứng chỉ quỹ ETF trên HOSE:Số chứng chỉ quỹ niêm yết: 9.800.000 chứng chỉ quỹNgày niêm...

12/10/2017

Thay đổi Tên/Ticker

Quỹ ETF SSIAM-HNX30 (E1SSHN30) công bố thay đổi mã chứng khoán thành FUESSV50 từ ngày 12/10/2017.

31/08/2017

Tạm dừng Niêm yết

Quỹ ETF SSIAM-HNX30 (E1SSHN30) hủy niêm yết trên HNX: Số lượng cổ phiếu hủy niêm yết: 9.800.000 chứng chỉ quỹNgày hủy niêm...

25/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2017.

19/07/2017

Đại hội Cổ đông Bất thường

Quỹ ETF SSIAM-HNX30 tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2017: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/06/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 03/07/2017Thời gian họp: Dự kiến...

27/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Quỹ ETF SSIAM-HNX30 tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/03/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 23/03/2017Thời gian họp: Dự kiến 27/04/2017Nội dung họp: ...

21/07/2016

Đại hội Cổ đông Bất thường

Quỹ ETF SSIAM-HNX30 tổ chức đại hội nhà đầu tư bất thường:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/07/2016Ngày đăng ký...

10/02/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội nhà đầu tư thường niên năm 2015.

10/02/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Quỹ ETF SSIAM-HNX30 tổ chức họp đại hội nhà đầu tư:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/01/2015Ngày đăng ký cuối cùng: 23...

29/12/2014

Niêm yết mới

Quỹ ETF SSIAM-HNX30 chính thức niêm yết trên HNX:- Công ty quản lý quỹ: Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI- Tên quỹ hoán đổi danh mục: Quỹ ETF SSIAM-HNX30 - Tên chứng khoán: Chứng chỉ...

Doanh nghiệp cùng ngành