Lịch sự kiện

 • 27/04/2018

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (EIB) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/01/2018
  Ngày đăng ký cuối cùng: 29/01/2018
  Thời gian tổ chức: 8h00, ngày 27/04/2018
  Địa điểm tổ chức: Lầu 3, Khách sạn Sheraton, Số 80 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

  Nội dung họp:
  + Báo cáo hoạt động của HĐQT, hoạt động của các Hội đồng, Ủy ban trực thuộc HĐQT năm 2017 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2018;
  + Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018;
  + Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2017 và định hướng năm 2018;
  + Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm tài chính 2017;
  + Tờ trình về kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2017;
  + Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2015 2020);
  + Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.
 • 09/01/2018

  Họp Hội đồng Quản trị

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (EIB) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 và bầu bổ sung thành viên HĐQT.
 • 17/11/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (EIB) công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi địa chỉ Phòng giao dịch Phan Đình Phùng thuộc chi nhánh Tân Định và Phòng giao dịch Bà Triệu thuộc chi nhánh Hà Nội.
 • 06/10/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (EIB) công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua nội dung bản thỏa thuận tiện ích tái tài trợ không cam kết với Sumitomo Mitsui Banking Corporation Singapore. Bản thỏa thuận này thay thế cho tất cả các bản thỏa thuận giữa 2 bên đã ký trước đây.
 • 20/09/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (EIB) công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi địa chỉ Phòng giao dịch Phú Xuân.
 • 25/08/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (EIB) công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi địa chỉ Phòng giao dịch Tân Châu.
 • 09/08/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (EIB) công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi địa điểm hoạt động của Phòng giao dịch Chi Lăng.
 • 07/08/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (EIB) công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 07/08/2017:

  - Miễn nhiệm ông Lê Hải Lâm từ ngày 04/08/2017, ông Nguyễn Quốc Hương, ông Nguyễn Quang Triết và bà Bùi Đỗ Bích Vân từ ngày 15/08/2017 chức vụ Phó TGĐ
  - Bổ nhiệm ông Võ Quang Hiển chức vụ Phó TGĐ
  - Miễn nhiệm ông Nguyễn Văn Hào, ông Lê Anh Tú, ông Bùi Văn Đạo, ông Yutaka Moriwaki và ông Masashi Mochizuki chức vụ Phó TGĐ để giữ chức vụ Giám đốc cấp cao.
 • 04/08/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (EIB) công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi chức danh của ông Trần Tấn Lộc từ Phó TGĐ thường trực thành Phó TGĐ.
 • 29/06/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH KPMG là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017.
 • 23/06/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (EIB) công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành Standby L/C người thụ hưởng là Tổ chức thẻ Quốc tế Visa và MasterCard.
 • 12/06/2017

  Thay đổi BLĐ

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố bổ nhiệm ông Đặng Anh Mai và ông Yasuhiro Saitoh chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT từ ngày 12/06/2017.
 • 21/04/2017

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 21/04/2017

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 13/02/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng : 14/02/2017
  Thời gian : 8 giờ, thứ Sáu, ngày 21/04/2017
  Địa điểm : Lầu 3, Khách sạn Sheraton, Số 80 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

  Nội dung dự kiến: 
  +) Một số nội dung đã dự kiến trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2016; 
  +) Các nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ thường niên năm 2017; 
  +) Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2015 – 2020); 
  +) Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.
 • 18/04/2017

  Thay đổi BLĐ

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố ông Naoki Nishizawa từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT từ ngày 18/04/2017.
 • 29/03/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về các chỉ tiêu chính kế hoạch kinh doanh năm 2017 trình ĐHĐCĐ.
 • 22/03/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về giao dịch giữa Eximbank với Minatobank.
 • 19/01/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Gộp các nội dung đã dự kiến trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2016 vào nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
  - Chọn ngày 14/02/2017 là ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

  Tải file gốc
 • 13/10/2016

  Thay đổi BLĐ

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố bổ nhiệm ông Yutaka Moriwaki chức vụ Phó TGĐ kiêm Giám đốc dự án tái cấu trúc và chiến lược Eximbank từ ngày 13/10/2016.

  Tải file gốc
 • 02/08/2016

  Đại hội Cổ đông Bất thường

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2016:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 08/06/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng : 09/06/2016
  Thời gian : 8 giờ, thứ Ba, ngày 02/8/2016
  Địa điểm : Khách sạn Sheraton Saigon - Lầu 3, Grand Ballroom, 80 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM.
  Nội dung dự kiến: 
  - Một số nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ thường niên (đã có trong chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 lần 2 được tiến hành vào ngày 24/5/2016); 
  - Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2015 – 2020); 
  - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.
 • 29/07/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc hoãn ĐHĐCĐ bất thường năm 2016.
  Tải file gốc
 • 21/07/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản Sách - TBTH Việt Nam.
 • 18/07/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2016.

  Tải file gốc
 • 26/05/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Chọn ngày 09/06/2016 là ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2016
  - Đề cử và ứng cử vào HĐQT
  - Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2016.

  Tải file gốc
 • 06/05/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

  Tải file gốc
 • 14/04/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch kinh doanh năm 2016 trình ĐHĐCĐ.

  Tải file gốc
 • 11/04/2016

  Thay đổi BLĐ

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố ông Cao Xuân Ninh từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT từ ngày 11/04/2016.

  Tải file gốc
 • 11/04/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch người liên quan

 • 11/04/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch người liên quan

   Tên người thực hiện giao dịch: Bùi Đỗ Đan Thanh
  Mã chứng khoán: EIB
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 11.232 CP
  Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Bùi Đỗ Bích Vân
  Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Phó Tổng Giám đốc
  Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: em ruột
  Số lượng, tỷ lệ CP của người có liên quan đang nắm giữ: 52.315 CP
  Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 11.232 CP
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP
  Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu tài chính cá nhân
  Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh
  Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 11/4/2016 đến ngày 10/5/2016.

  Tải file gốc
 • 08/04/2016

  Sự kiện khác

  Cổ phiếu Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam bị đưa diện bị cảnh báo từ ngày 08/04/2016.
 • 05/04/2016

  Thay đổi BLĐ

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố bổ nhiệm nhân sự chủ chốt từ ngày 05/04/2016:

  - Ông Lê Văn Quyết chức vụ TGĐ
  - Ông Trần Tấn Lộc chức vụ Phó TGĐ.

  Tải file gốc
 • 29/03/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về thông qua giao dịch với Minato Bank.
 • 18/03/2016

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 28/03/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng : 29/03/2016
  Thời gian tổ chức Đại hội : Thông báo sau
  Địa điểm tổ chức Đại hội : Thông báo sau.
 • 16/03/2016

  Thay đổi BLĐ

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam bổ nhiệm ông Lê Văn Quyết chức vụ TGĐ và ông Trần Tấn Lộc chức vụ phó TGĐ thường trực từ ngày 16/3/2016.

  Tải file gốc
 • 15/03/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ 2016.
 • 15/02/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 21/01/2016

  Thay đổi BLĐ

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố miễn nhiệm ông Cao Xuân Lãnh chức vụ Phó TGĐ từ ngày 21/01/2016.

  Tải file gốc
 • 20/01/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về sửa đổi nội dung thỏa thuận giữa Eximbank với SMBC Singapore.

  Tải file gốc
 • 16/12/2015

  Thay đổi BLĐ

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố bổ nhiệm ông Lê Minh Quốc, Thành viên HĐQT độc lập, chức vụ Chủ tịch HĐQT từ ngày 16/12/2015.

  Tải file gốc
 • 15/12/2015

  Thay đổi BLĐ

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố bổ nhiệm ông Trần Lê Quyết chức vụ Trưởng BKS từ ngày 15/12/2015.

  Tải file gốc
 • 15/12/2015

  Thay đổi BLĐ

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam thay đổi nhân sự từ ngày 15/12/2015:

  1/ Bổ nhiệm thành viên BKS:
  - Ông Đặng Hữu Tiến
  - Ông Trần Ngọc Dũng
  - Bà Phạm Thị Mai Phương
  - Ông Trần Lê Quyết
  - Ông Trịnh Bảo Quốc

  2/ Bổ nhiệm thành viên HĐQT:
  - Ông Cao Xuân Ninh
  - Ông Hoàng Tuấn Khải
  - Ông Nguyễn Quang Thông
  - Ông Ngô Thanh Tùng
  - Ông Yasuhiro Saitoh
  - Ông Naoki Nishizawa
  - Ông Lê Văn Quyết
  - Ông Đặng Anh Mai
  - Ông Lê Minh Quốc.

  Tải file gốc
 • 15/12/2015

  Đại hội Cổ đông Bất thường

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2015:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 17/11/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng : 19/11/2015
  Thời gian dự kiến: 8 giờ, thứ Ba, ngày 15/12/2015
  Địa điểm dự kiến: Trung tâm Hội nghị White Palace, 194 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Tp. HCM
  Nội dung Đại hội (dự kiến):
  - Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ VI (2015 – 2020);
  - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
 • 10/12/2015

  Thay đổi BLĐ

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 10/12/2015:

  - Ông Phạm Hữu Phú bị miễn nhiệm chức vụ TGĐ
  - Ông Trần Tấn Lộc, Phó TGĐ, được bổ nhiệm chức vụ Quyền TGĐ.

  Tải file gốc
 • 24/11/2015

  Thay đổi BLĐ

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố ông Nguyễn Thúc Vinh từ nhiệm chức vụ Phó TGĐ từ ngày 24/11/2015.

  Tải file gốc
 • 16/11/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 16/11/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 04/11/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc lấy ngày 19/11/2015 là ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường và thông báo việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và KBS.

  Tải file gốc
 • 19/10/2015

  Thay đổi BLĐ

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố bổ nhiệm ông Bùi Văn Đạo, Giám đốc khu vực Eximbank miền Tây Nam Bộ, chức vụ Phó TGĐ phụ trách khu vực Eximbank miền Tây Nam Bộ từ ngày 19/10/2015.

  Tải file gốc

 • 22/07/2015

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 21/07/2015

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/02/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng: 06/02/2015
  Thời gian tổ chức Đại hội: 8:00AM ngày 21/7/2015
  Địa điểm tổ chức Đại hội: Trung tâm Hội nghị White Palace, 194 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM.

  Nội dung đại hội (dự kiến):
  + Báo cáo hoạt động của HĐQT trị nhiệm kỳ V (2010 – 2015);
  + Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh 2015;
  + Báo cáo của BKS về việc thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ V (2010 – 2015);
  + Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ VI (2015 – 2020);
  + Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

 • 27/05/2015

  Thay đổi BLĐ

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố bổ nhiệm ông Masashi Mochizuki chức vụ phó TGĐ kiêm trưởng phòng Liên minh từ ngày 27/5/2015.

  Tải file gốc
   

 • 25/05/2015

  Thay đổi BLĐ

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố ông Kenji Kuroki thôi chức vụ phó TGĐ kiêm trưởng phòng liên minh ngân hàng từ ngày 25/5/2015.

  Tải file gốc 

 • 07/04/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về dự thảo kế hoạch kinh doanh năm 2015 trình ĐHĐCĐ.

  Tải file gốc

 • 10/02/2015

  Thay đổi BLĐ

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố ông Mitsuaki Shiogo thôi chức vụ phó TGĐ từ ngày 10/2/2015.

  Tải file gốc

 • 22/01/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT thống nhất chốt ngày 6/2/2015 để thông báo đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020 và tổ chức ĐHĐCĐ vào ngày 22/4/2015.

  Tải file gốc

 • 24/11/2014

  Thay đổi BLĐ

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố ông Nguyễn Thúc Vinh giữ chức vụ phó TGĐ thời hạn 12 tháng từ ngày 24/11/2014.

  Tải file gốc

 • 29/10/2014

  Thay đổi BLĐ

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố bổ nhiệm ông Phạm Hữu Phú, phó chủ tịch HĐQT, kiêm nhiệm chức vụ TGĐ từ 29/10/2014.

  Tải file gốc

 • 30/06/2014

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

    Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam trả cổ tức năm 2013 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/06/2014
  Ngày đăng ký cuối cùng: 16/06/2014
  Tỷ lệ thực hiện: 4% /mệnh giá (400 đồng/cổ phiếu)
  Ngày thanh toán: 30/06/2014.

 • 03/06/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành riêng lẻ trái phiếu tổng mệnh giá khoảng 8.000 tỷ đồng.

  Tải file gốc

 • 26/05/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức năm 2013 tỷ lệ 4%.

  Tải file gốc

 • 12/05/2014

  Thay đổi BLĐ

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố thay đổi TGĐ:
  - Miễn nhiệm ông Nguyễn Quốc Hương
  - Bổ nhiệm ông Phạm Hữu Phú.

  Tải file gốc

 • 06/05/2014

  Thay đổi BLĐ

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố việc phân công công tác trong BKS.

  Tải file gốc

 • 28/04/2014

  Thay đổi BLĐ

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố miễn nhiệm ông Nguyễn Thanh Nhung chức danh phó TGĐ.

  Tải file gốc

 • 28/04/2014

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.

  Tải file gốc

 • 28/04/2014

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam tổ chức ĐHĐCĐ 2014:
  Thời gian tổ chức Đại hội: 8 giờ, thứ Hai, ngày 28/04/2014
  Địa điểm tổ chức Đại hội: Trung tâm Hội nghị White Palace, 194 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM.

 • 03/04/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố Nghị quyết HĐQT về việc dự kiến bổ sung 3 thành viên HĐQT.

  Tải file dữ liệu gốc

 • 03/04/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố Nghị quyết HĐQT về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

  Tải file dữ liệu gốc

 • 19/02/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT:

  File gốc

 • 23/01/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT

  File gốc

 • 20/01/2014

  Thay đổi BLĐ

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hào chức vụ phó TGĐ phụ trách khu vực Eximbank miền Đông Nam Bộ từ ngày 20/1/2014.
 • 17/01/2014

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam đã mua 6.090.000 cổ phiếu quỹ, số lượng cổ phiếu quỹ hiện có là 6.090.000 cổ phiếu. 
 • 20/12/2013

  Thay đổi BLĐ

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam thông báo bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Hương giữ chức danh Tổng Giám đốc và ông Nguyễn Quang Thông giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT Eximbank kể từ ngày 20/12/2013.

  Tải file dữ liệu gốc
  Tải file dữ liệu gốc

 • 27/11/2013

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

 • Ngày giao dịch không hưởng quyền       : 18/11/2013
 • Ngày đăng ký cuối cùng                      : 20/11/2013
 • Thời gian gửi thư (dự kiến)                    : 27/11/2013
 • Thời gian nhận ý kiến (dự kiến)   : Từ 28/11/2013 đến hết 16/12/2013
 • Thời gian tổng hợp ý kiến (dự kiến): 17/12/2013
 • Nội dung lấy ý kiến cổ đông:
 • Sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2013 để mua cổ phiếu EIB làm cổ phiếu quỹ.
 • 07/11/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

    Nghị quyết HĐQT về việc mua cổ phiếu quỹ.

  File gốc

 • 05/11/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

   Nghị quyết về việc mua cổ phiếu quỹ.

  File gốc

 • 25/09/2013

  Thay đổi BLĐ

   Bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Triết giữ chức vụ Phó TGĐ.
 • 17/09/2013

  Thay đổi BLĐ

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam thông báo miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc và bổ nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng đầu tư trung ương đối với ông Tô Nghị.

  Tải file dữ liệu gốc

 • 17/09/2013

  Thay đổi BLĐ

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam thông báo bổ nhiệm ông Lê Hải Lâm giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 17/09/2013.

  Tải file dữ liệu gốc

 • 05/09/2013

  Thay đổi BLĐ

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố:
  Bổ nhiệm ông Trương Văn Phước, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Ngân hàng giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia
  Bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Hương là Quyền Tổng Giám đốc
  Bổ nhiệm ông Nguyễn Hồ Hoàng Vũ giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc tài chính

  Tải file dữ liệu gốc
  Tải file dữ liệu gốc
  Tải file dữ liệu gốc

 • 30/08/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố Nghị quyết HĐQT về việc phát hành giấy tờ có giá dài hạn Eximbank năm 2013.

  Tải file dữ liệu gốc

 • 06/08/2013

  Thay đổi BLĐ

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam thông báo bổ nhiệm ông Lê Anh Tú và bà Bùi Đỗ Bích Vân làm Phó Tổng Giám đốc phụ trách khu vực miền Bắc và miền Trung, Tây Nguyên.

  Tải file dữ liệu gốc

 • 24/07/2013

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  EIB: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  Tải file dữ liệu gốc

 • 28/06/2013

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  EIB: Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Tải file dữ liệu gốc

 • 31/05/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc

 • 26/04/2013

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2013

  Tải file dữ liệu gốc

 • 02/04/2013

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  EIB: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  Tải file dữ liệu gốc

 • 21/03/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc

 • 26/02/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc

 • 25/01/2013

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  EIB: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 09/01/2013
  - Ngày đăng ký cuối cùng : 11/01/2013
  - Lý do và mục đích : tạm ứng cổ tức năm 2012 bằng tiền
  - Tỷ lệ cổ tức : 8%/mệnh giá (800 đồng/cổ phiếu)
  - Thời gian thực hiện : ngày 25/01/2013

 • 25/12/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 01/10/2012

  Thay đổi BLĐ

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 20/09/2012

  Thay đổi BLĐ

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 18/06/2012

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  EIB: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/06/2012
  - Ngày đăng ký cuối cùng: 05/06/2012
  - Lý do và mục đích: Trả cổ tức đợt 02 năm 2011 bằng tiền mặt
  - Tỷ lệ thực hiện: 5,3% /mệnh giá (530 đồng/cổ phiếu)
  - Thời gian thanh toán: 18/06/2012

 • 18/06/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  EIB: Thông báo Nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức Đợt 2 năm 2011

  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/06/2012
  2. Ngày thực hiện: 18/06/2012
  3. Tỷ lệ chi trả: 5,3%/CP

  Tải file dữ liệu gốc

 • 07/06/2012

  Thay đổi BLĐ

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 14/05/2012

  Thay đổi BLĐ

  EIB: Thông báo bổ nhiệm nhân sự
   

  Tải file dữ liệu gốc

 • 14/05/2012

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  EIB: Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2012


  Tải file dữ liệu gốc

 • 12/05/2012

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền :10/04/2012
  - Ngày đăng ký cuối cùng :12/04/2012
  - Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012.
  - Thời gian họp: 08 giờ ngày 12/05/2012
  - Địa điểm họp: Trung tâm Hội nghị White Palace 194 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM

 • 09/05/2012

  Thay đổi BLĐ

  EIB: Thông báo bổ nhiệm P.TGĐ


  Tải file dữ liệu gốc

 • 28/03/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.
  Nội dung: Tổ chức ĐHĐCĐ năm 2012


  Tải file dữ liệu gốc 

 • 29/02/2012

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  EIB: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  -
  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 12/01/2012 (Trường hợp giao dịch thỏa thuận từ 100.000 cổ phiếu trở lên trong các ngày 12, 13/01/2012 thì người bán không được hưởng quyền).
  - Ngày đăng ký cuối cùng : 16/01/2012
  - Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 01 năm 2011
  - Tỷ lệ thực hiện : 14% /mệnh giá (1.400 đồng/cổ phiếu)
  - Ngày thanh toán : 29/02/2012

 • 19/01/2012

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  EIB: Nghị quyết 2011

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 06/01/2012

  Niêm yết thêm

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HCM
  Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 179.516.029 cổ phiếu
  Ngày chính thức giao dịch: 06/01/2012
   
 • 29/12/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 15/12/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 12/12/2011

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  EIB: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 28/11/2011 (Trường hợp giao dịch thỏa thuận từ 100.000 cổ phiếu trở lên trong các ngày 28 và 29/11/2011 thì người bán không được hưởng quyền).
  - Ngày đăng ký cuối cùng : 30/11/2011
  - Ngày dự kiến gửi thư lấy ý kiến: 12/12/2011
  - Ngày dự kiến nhận thư lấy ý kiến: Từ 19/12/2011 đến 09/01/2012
  - Ngày dự kiến tổng hợp ý kiến: 12/01/2012.


   

 • 30/11/2011

  Phát hành cổ phiếu

  EIB: Phát hành cổ phiếu
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/11/2011 (Trường hợp giao dịch thỏa thuận từ 100.000 cổ phiếu trở lên trong các ngày 28 và 29/11/2011 thì người bán không được hưởng quyền).
  - Ngày đăng ký cuối cùng: 30/11/2011
  - Tỷ lệ thực hiện: 17% (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 17 cổ phiếu thưởng).
  - Tổng số lượng cổ phiếu thưởng dự kiến: 179.521.168 cổ phiếu
  - Số cổ phiếu thưởng sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

 • 21/11/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 22/06/2011

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  EIB: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/06/2011 (Trường hợp giao dịch thỏa thuận từ 100.000 cổ phiếu trở lên trong các ngày 02, 03/06/2011 thì người bán không được hưởng quyền).
  Ngày đăng ký cuối cùng: 06/06/2011
  Tỷ lệ thực hiện: 1,5% /mệnh giá (150 đồng/cổ phiếu)
  Ngày thanh toán: 22/06/2011

 • 10/05/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Link download

   

 • 26/04/2011

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  EIB: Nghị quyết 2011

  Link download 

 • 23/04/2011

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (EIB) thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền:11/03/2011 (Trường hợp giao dịch thỏa thuận từ 100.000 cổ phiếu trở lên trong các ngày 11, 14/03/2011 thì người bán không được hưởng quyền).
  - Ngày đăng ký cuối cùng:15/03/2011
  - Thời gian họp: 09 giờ ngày 23/4/2011

  (Theo hsx)

 • 24/02/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Link download

  (Theo hsx)

   

 • 28/01/2011

  Thay đổi BLĐ

  Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (EIB) thông báo thay đổi ban lãnh đạo. 

  Link download

  (Theo hsx)

 • 28/01/2011

  Thay đổi BLĐ

  Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (EIB) thông báo thay đổi ban lãnh đạo. 

  Link download

  (Theo hsx)

 • 18/01/2011

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  EIB - Ngày 31/12/2010 ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2010 tỷ lệ 12%/mệnh giá.

  Link download

 • 04/01/2011

  Thay đổi BLĐ

  Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (EIB) thông báo thay đổi ban lãnh đạo. 

  Link download

  (Theo hsx)   

 • 16/12/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

  Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. 

  Link download

  (Theo hsx)

 • 23/11/2010

  Thay đổi BLĐ

  Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (EIB) thông báo thay đổi ban lãnh đạo.
  Bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Nhung giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc kể từ ngày 22/11/2010

  Link download

  (Theo hsx) 

 • 16/11/2010

  Niêm yết thêm

  Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (EIB) Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HCM
  Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 175.998.875 cổ phiếu
  Ngày chính thức giao dịch: 16/11/2010

  Link download

  (Theo hsx)

 • 20/10/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

  Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.
  Nội dung: Đăng ký lưu ký

  Link download


  (Theo hsx)

 • 12/10/2010

  Phát hành cổ phiếu

  EIB - 12/10/2010: Ngày đăng ký cuối cùng thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

  - Tỷ lệ thực hiện: 20% (cổ đông sở hữu 100 CP thường được nhận 20 cổ phiếu mới)
  - Số lượng CP dự kiến phát hành: 176.001.600 CP

  Linkdownload

 • 28/09/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

  Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.
  Nội dung: Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh

  Link download

  (Theo hsx)

 • 16/09/2010

  Niêm yết thêm

   Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (EIB) thông báo niêm yết cổ phiếu phát hành thêm trên HSX:
  - Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung: 3.781.100 cổ phiếu
  - Ngày giao dịch chính thức: 16/09/2010

  (Theo hsx.vn)

 • 16/08/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc niêm yết toàn bộ số lượng cổ phiếu đã bị phong tỏa.

  Link download

  (Theo hsx.vn)

 • 03/08/2010

  Thay đổi BLĐ

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố thông tin bất thường về việc thay đổi nhân sự như sau:

  - Ông Trần Minh Khôi thôi chức danh Phó Tổng Giám đốc NHTM Xuất Nhập Khẩu Việt Nam ngày 02/08/2010, bổ nhiệm giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng thành viên Cty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản - NHTM Xuất Nhập Khẩu Việt nam

  - Ông Nguyễn Gia Định thôi giữ chức danh Phó TGĐ NH Thương mại  XNK Việt nam, bổ nhiệm giữ chức danh Ủy viên Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và tài sản - NHTM CP XNK Việt nam kể từ ngày 02/08/2010

  Link download

  (Theo: hsx.vn)

 • 28/07/2010

  Thay đổi BLĐ

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố thông tin bất thường về việc thay đổi nhân sự như sau: Bà Nguyễn Thị Phung thôi giữ chức danh Phó TGĐ Eximbank kể từ ngày 27/07/2010.

  Link download

  (Theo: hsx.vn)

 • 27/10/2009

  Niêm yết mới

   
 • Giá trong ngày

  16.5

  -1.3 (-7.3%)
  Giá tham chiếu17.8
  Giá mở cửa17.5
  Giá cao nhất18.0
  Giá thấp nhất17.5
  Giá đóng cửa17.8
  Khối lượng751,480
  Giao dịch ròng NĐTNN0
  Room nước ngoài còn lại0.0%

  Đơn vị giá : 1000 VNĐ

  KLCP đang lưu hành (cp)1,229,432,904
  Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)20,285.6
  EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)537.3
  P/E30.7
  Giá trị sổ sách (VNĐ)12,106.0
  P/B1.4
  Lợi tức cổ phiếu (%)4
  NgàyThay đổi giáKL
  Khớp lệnh
  Tổng GTGD
  17/01

  17.80

  0.25 (1.42%)

  751,480278,853,726
  16/01

  17.55

  0.45 (2.50%)

  76,9901,358,820
  16/01

  17.55

  0.45 (2.50%)

  76,9901,358,820
  15/01

  18.00

  0.00 (0.00%)

  57,9001,036,520
  14/01

  18.00

  0.00 (0.00%)

  30,350127,737,865
  13/01

  18.00

  0.00 (0.00%)

  35,66076,702,950
  10/01

  18.00

  0.55 (3.15%)

  489,5608,741,000
  09/01

  17.45

  0.15 (0.86%)

  187,500177,023,800
  08/01

  17.30

  0.15 (0.85%)

  148,34024,741,970
  07/01

  17.45

  0.05 (0.28%)

  52,9908,237,640
  06/01

  17.50

  0.25 (1.44%)

  56,180983,130

  Xem tất cả >

  Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

  Ban lãnh đạo

  Lịch sự kiện

  27/04/2018

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (EIB) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/01/2018Ngày đăng ký cuối cùng: 29/01/2018Thời gian tổ chức: 8h00, ngày 27/04/2018Địa điểm tổ...

  09/01/2018

  Họp Hội đồng Quản trị

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (EIB) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ...

  17/11/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (EIB) công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi...

  06/10/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (EIB) công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua nội...

  20/09/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (EIB) công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi...

  25/08/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (EIB) công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi...

  09/08/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (EIB) công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi...

  07/08/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (EIB) công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 07/08/2017:- Miễn nhiệm...

  04/08/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (EIB) công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi...

  29/06/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH KPMG là đơn...

  23/06/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (EIB) công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành...

  12/06/2017

  Thay đổi BLĐ

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố bổ nhiệm ông Đặng Anh Mai và ông Yasuhiro Saitoh chức vụ Phó Chủ tịch...

  21/04/2017

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

  21/04/2017

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 13/02/2017 Ngày đăng ký cuối cùng : 14/02/2017Thời gian : 8 giờ, thứ Sáu, ngày 21/04/2017 Địa điểm : Lầu 3,...

  18/04/2017

  Thay đổi BLĐ

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố ông Naoki Nishizawa từ nhiệm chức vụ Thành...

  29/03/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về các chỉ tiêu chính...

  22/03/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về giao dịch giữa Eximbank...

  19/01/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Gộp các nội...

  13/10/2016

  Thay đổi BLĐ

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố bổ nhiệm ông Yutaka Moriwaki chức...

  02/08/2016

  Đại hội Cổ đông Bất thường

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 08/06/2016 Ngày đăng ký cuối cùng : 09/06/2016 Thời gian : 8 giờ, thứ Ba, ngày 02/8/2016 Địa điểm ...

  29/07/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc hoãn ĐHĐCĐ...

  21/07/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc góp vốn thành lập Công...

  18/07/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh...

  26/05/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Chọn ngày 09/06...

  06/05/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức...

  14/04/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch kinh...

  11/04/2016

  Thay đổi BLĐ

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố ông Cao Xuân Ninh từ nhiệm chức...

  11/04/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch người liên quan

  Rút thông báo bán cổ phiếu của bà Bùi Đỗ Đan Thanh.

  11/04/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch người liên quan

  Tên người thực hiện giao dịch: Bùi Đỗ Đan ThanhMã chứng khoán: EIBSố lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 11.232 CPTên của người liên quan tại...

  08/04/2016

  Sự kiện khác

  Cổ phiếu Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam bị đưa diện bị cảnh báo từ ngày...

  05/04/2016

  Thay đổi BLĐ

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố bổ nhiệm nhân sự chủ chốt từ ngày 05/04...

  29/03/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về thông qua giao dịch...

  18/03/2016

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền ...

  16/03/2016

  Thay đổi BLĐ

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam bổ nhiệm ông Lê Văn Quyết chức vụ TGĐ...

  15/03/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ...

  15/02/2016

  Kết quả kinh doanh quý

  Báo cáo tài chính Q4/2015.

  21/01/2016

  Thay đổi BLĐ

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố miễn nhiệm ông Cao Xuân Lãnh chức...

  20/01/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về sửa đổi nội...

  16/12/2015

  Thay đổi BLĐ

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố bổ nhiệm ông Lê Minh Quốc, Thành viên...

  15/12/2015

  Thay đổi BLĐ

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố bổ nhiệm ông Trần Lê Quyết chức...

  15/12/2015

  Thay đổi BLĐ

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam thay đổi nhân sự từ ngày 15/12/2015:1/ Bổ nhiệm thành viên BKS: - Ông Đặng Hữu Tiến- Ông Trần Ngọc Dũng-...

  15/12/2015

  Đại hội Cổ đông Bất thường

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2015:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 17/11/2015 Ngày đăng ký cuối cùng : 19/11/2015 Thời gian dự kiến: 8 giờ...

  10/12/2015

  Thay đổi BLĐ

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 10/12/2015:...

  24/11/2015

  Thay đổi BLĐ

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố ông Nguyễn Thúc Vinh từ nhiệm chức...

  16/11/2015

  Kết quả kinh doanh quý

  Báo cáo tài chính Q3/2015 (Riêng lẻ).

  16/11/2015

  Kết quả kinh doanh quý

  Báo cáo tài chính Q3/2015.

  04/11/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố nghị quyết...

  19/10/2015

  Thay đổi BLĐ

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố bổ nhiệm ông Bùi Văn Đạo, Giám đốc...

  22/07/2015

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

  21/07/2015

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/02/2015 Ngày đăng ký cuối cùng: 06/02/2015 Thời gian tổ chức Đại hội: 8:00AM ngày 21/7/2015 Địa điểm...

  27/05/2015

  Thay đổi BLĐ

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố bổ nhiệm ông Masashi Mochizuki chức vụ phó...

  25/05/2015

  Thay đổi BLĐ

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố ông Kenji Kuroki thôi chức vụ phó TGĐ...

  07/04/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về dự thảo kế hoạch...

  10/02/2015

  Thay đổi BLĐ

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố ông Mitsuaki Shiogo thôi chức vụ phó TGĐ...

  22/01/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT thống nhất chốt ngày 6/2...

  24/11/2014

  Thay đổi BLĐ

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố ông Nguyễn Thúc Vinh giữ chức vụ...

  29/10/2014

  Thay đổi BLĐ

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố bổ nhiệm ông Phạm Hữu Phú, phó chủ...

  30/06/2014

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam trả cổ tức năm 2013 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/06/2014...

  03/06/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành...

  26/05/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức...

  12/05/2014

  Thay đổi BLĐ

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố thay đổi TGĐ:- Miễn nhiệm ông Nguyễn Quốc...

  06/05/2014

  Thay đổi BLĐ

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố việc phân công công tác trong BKS...

  28/04/2014

  Thay đổi BLĐ

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố miễn nhiệm ông Nguyễn Thanh Nhung chức...

  28/04/2014

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.Tải file gốc

  28/04/2014

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam tổ chức ĐHĐCĐ 2014:Thời gian tổ chức Đại hội: 8 giờ, thứ Hai, ngày...

  03/04/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố Nghị quyết HĐQT về việc dự kiến bổ...

  03/04/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố Nghị quyết HĐQT về việc bầu bổ sung...

  19/02/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT:File gốc

  23/01/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố nghị quyết HĐQTFile gốc

  20/01/2014

  Thay đổi BLĐ

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hào chức vụ...

  17/01/2014

  Giao dịch cổ phiếu quỹ

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam đã mua 6.090.000 cổ phiếu quỹ, số lượng...

  20/12/2013

  Thay đổi BLĐ

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam thông báo bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Hương giữ chức...

  27/11/2013

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Ngày giao dịch không hưởng quyền       : 18/11/2013 Ngày đăng ký cuối cùng                      : 20/11/2013 Thời gian gửi thư...

  07/11/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Nghị quyết HĐQT về việc mua cổ phiếu quỹ.File gốc

  05/11/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Nghị quyết về việc mua cổ phiếu quỹ.File gốc

  25/09/2013

  Thay đổi BLĐ

  Bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Triết giữ chức vụ Phó TGĐ.

  17/09/2013

  Thay đổi BLĐ

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam thông báo miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc...

  17/09/2013

  Thay đổi BLĐ

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam thông báo bổ nhiệm ông Lê Hải Lâm giữ chức...

  05/09/2013

  Thay đổi BLĐ

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố: Bổ nhiệm ông Trương Văn Phước, Phó...

  30/08/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố Nghị quyết HĐQT về việc phát hành giấy...

  06/08/2013

  Thay đổi BLĐ

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam thông báo bổ nhiệm ông Lê Anh Tú và bà Bùi...

  24/07/2013

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  EIB: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Tải file dữ liệu gốc

  28/06/2013

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  EIB: Trả cổ tức bằng tiền mặt Tải file dữ liệu gốc

  31/05/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Tải...

  26/04/2013

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2013Tải...

  02/04/2013

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  EIB: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Tải file dữ liệu gốc

  21/03/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Tải...

  26/02/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Tải...

  25/01/2013

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  EIB: Trả cổ tức bằng tiền mặt - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 09/01/2013 - Ngày đăng ký cuối cùng : 11/01/2013 - Lý do và mục đích : tạm ứng...

  25/12/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị...

  01/10/2012

  Thay đổi BLĐ

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file...

  20/09/2012

  Thay đổi BLĐ

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file...

  18/06/2012

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  EIB: Trả cổ tức bằng tiền mặt - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/06/2012 - Ngày đăng ký cuối cùng: 05/06/2012 - Lý do và mục đích: Trả...

  18/06/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  EIB: Thông báo Nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức Đợt 2 năm 2011 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/06/20122....

  07/06/2012

  Thay đổi BLĐ

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file...

  14/05/2012

  Thay đổi BLĐ

  EIB: Thông báo bổ nhiệm nhân sự Tải file dữ liệu gốc

  14/05/2012

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  EIB: Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2012 Tải file dữ liệu gốc

  12/05/2012

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 - Ngày giao dịch không hưởng quyền :10/04/2012 - Ngày đăng ký cuối cùng...

  09/05/2012

  Thay đổi BLĐ

  EIB: Thông báo bổ nhiệm P.TGĐTải file dữ liệu gốc

  28/03/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Nội dung...

  29/02/2012

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  EIB: Trả cổ tức bằng tiền mặt - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 12/01/2012 (Trường hợp giao dịch thỏa thuận từ 100.000 cổ phiếu trở lên trong các ngày 12, 13/01/2012 thì người bán không được...

  19/01/2012

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  EIB: Nghị quyết 2011Tải file dữ liệu gốc

  06/01/2012

  Niêm yết thêm

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên...

  29/12/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải...

  15/12/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải...

  12/12/2011

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  EIB: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 28/11/2011 (Trường hợp giao dịch thỏa thuận từ 100.000 cổ phiếu trở lên trong các ngày...

  30/11/2011

  Phát hành cổ phiếu

  EIB: Phát hành cổ phiếu - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/11/2011 (Trường hợp giao dịch thỏa thuận từ 100.000 cổ phiếu trở lên trong các ngày 28 và 29/11/2011 thì người bán...

  21/11/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải...

  22/06/2011

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  EIB: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/06/2011 (Trường hợp giao dịch thỏa thuận từ 100.000 cổ phiếu trở lên trong...

  10/05/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Link download

  26/04/2011

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  EIB: Nghị quyết 2011Link download

  23/04/2011

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (EIB) thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 - Ngày giao dịch không hưởng quyền:11/03/2011 (Trường hợp...

  24/02/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Link download (Theo hsx)

  28/01/2011

  Thay đổi BLĐ

  Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (EIB) thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Link download (Theo hsx)

  28/01/2011

  Thay đổi BLĐ

  Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (EIB) thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Link download (Theo hsx)

  18/01/2011

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  EIB - Ngày 31/12/2010 ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2010...

  04/01/2011

  Thay đổi BLĐ

  Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (EIB) thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Link download (Theo hsx)

  16/12/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

  Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link download (Theo hsx)

  23/11/2010

  Thay đổi BLĐ

  Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (EIB) thông báo thay đổi ban lãnh...

  16/11/2010

  Niêm yết thêm

  Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (EIB) Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao...

  20/10/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

  Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Nội dung: Đăng ký lưu...

  12/10/2010

  Phát hành cổ phiếu

  EIB - 12/10/2010: Ngày đăng ký cuối cùng thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu- Tỷ lệ thực hiện: 20% (cổ...

  28/09/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

  Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Nội dung: Số lượng cổ...

  16/09/2010

  Niêm yết thêm

  Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (EIB) thông báo niêm yết cổ phiếu phát hành thêm trên HSX:- Số lượng cổ phiếu...

  16/08/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc...

  03/08/2010

  Thay đổi BLĐ

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố thông tin bất thường về việc thay đổi nhân sự như sau:- Ông Trần Minh Khôi thôi...

  28/07/2010

  Thay đổi BLĐ

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố thông tin bất thường về việc thay đổi nhân sự...

  27/10/2009

  Niêm yết mới

  Doanh nghiệp cùng ngành

  Người giàu Việt Nam