Lịch sự kiện

 • 18/09/2018

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BID) tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05-10-2018
  Ngày đăng ký cuối cùng: 08-10-2018
  Thời gian thực hiện: Từ ngày 15/10/2018-30/10/2018
  Địa điểm thực hiện: Văn phòng Hội sở  chính BIDV, 35 Hàng Vôi, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
  Nội dung:
  Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
 • 21/04/2018

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BID) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 20/03/2018
  Ngày đăng ký cuối cùng : 21/03/2018
  Thời gian thực hiện: 21/04/2018
  Địa điểm thực hiện: Trường Đào tạo Cán bộ BIDV, 773 đường Hồng Hà, Hoàn Kiếm, Hà Nội

  Nội dung họp: Thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 • 07/03/2018

  Họp Hội đồng Quản trị

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BID) công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi tên của Chi nhánh Tây Nam thành Chi nhánh Đồng bằng sông Cửu Long.
 • 05/03/2018

  Họp Hội đồng Quản trị

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BID) công bố nghị quyết HĐQT về việc giải thể Công ty TNHH Quốc tế BIDV tại Hồng Kông trong năm 2018.
 • 05/03/2018

  Họp Hội đồng Quản trị

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BID) công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
 • 12/02/2018

  Họp Hội đồng Quản trị

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BID) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
 • 22/11/2017

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BID) thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 01/12/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng : 04/12/2017
  Thời gian thực hiện: Ngân hàng sẽ thông báo sau
  Địa điểm thực hiện: Văn phòng Hội sở chính BIDV, 35 Hàng Vôi, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
  Nội dung lấy ý kiến: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

 • 01/11/2017

  Thay đổi BLĐ

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BID) công bố ông Nguyễn Huy Tựa, Thành viên HĐQT, nghỉ hưu từ ngày 01/11/2017.
 • 31/10/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BID) công bố nghị quyết HĐQT về việc thay tên chi nhánh Tây Sơn.
 • 30/10/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BID) công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2017.
 • 25/10/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BID) công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi địa chỉ chi nhánh Đống Đa tại Hà Nội.
 • 24/10/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BID) công bố nghị quyết HĐQT về việc thay tên chi nhánh Hiệp Phú Sài Gòn.
 • 23/10/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BID) công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi địa chỉ chi nhánh Đại La tại Hà Nội.
 • 17/10/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BID) công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi địa chỉ chi nhánh Phú Tài tại Bình Định.
 • 16/10/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BID) công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi tên chi nhánh Thanh Trì.
 • 03/10/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BID) công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chi nhánh Cao Bằng.
 • 25/08/2017

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam trả cổ tức Cả năm năm 2016 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 09/08/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng : 10/08/2017
  Thời gian thanh toán : 25/08/2017
  Tỷ lệ thực hiện : 7% /mệnh giá (700 đồng/cổ phiếu).
 • 26/07/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BID) công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức năm 2016 bằng tiền.
 • 24/04/2017

  Thay đổi BLĐ

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam công bố bổ nhiệm nhân sự chủ chốt từ ngày 24/04/2017:

  - Ông Trần Anh Tuấn chức vụ Chủ tịch HĐQT;
  - Ông Phan Đức Tú giữ chức vụ Tổng giám đốc;
  - Bà Võ Bích Hà giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát.
 • 22/04/2017

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 22/04/2017

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 21/03/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng : 22/03/2017
  Thời gian thực hiện: 22/04/2017.
  Địa điểm thực hiện: Trung Tâm Hội nghị Quốc Gia, 57 Phạm Hùng, Hà Nội.

  Nội dung họp: Thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 • 08/03/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
 • 11/01/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi địa điểm của chi nhánh Kỳ Hòa và chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

  Tải file gốc
 • 28/12/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi địa điểm trụ sở Chi nhánh Châu Thành Sài Gòn sang một phần căn nhà số 497 Nguyễn Oanh, Phường 17, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

  Tải file gốc
 • 21/11/2016

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 03/11/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng : 04/11/2016
  Ngày thực hiện: 21/11/2016
  Tỷ lệ thực hiện: 8,5%/mệnh giá (01 cổ phiếu nhận được 850 đồng).
 • 07/11/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi địa điểm của Chi nhánh Phủ Diễn.

  Tải file gốc
 • 25/10/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 21/10/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt tỷ lệ 8,5% và lựa chọn ngày 04/11/2016 là ngày đăng ký cuối cùng.

  Tải file gốc
 • 06/10/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam công bố quyết định của TGĐ về việc thay đổi địa điểm trụ sở Chi nhánh Bắc Hà.

  Tải file gốc
 • 15/09/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam công bố quyết định của TGĐ về việc thay đổi địa điểm trụ sở chi nhánh Bình Điền Sài Gòn.

  Tải file gốc
 • 14/09/2016

  Đại hội Cổ đông Bất thường

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2016:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 21/09/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng : 22/09/2016
  Thời gian thực hiện : sẽ thông báo sau
  Địa điểm thực hiện : sẽ thông báo sau
  Nội dung họp: Thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 • 07/09/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2016.

  Tải file gốc
 • 06/09/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 2016.

  Tải file gốc
 • 01/09/2016

  Thay đổi BLĐ

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam công bố miễn nhiệm ông Trần Bắc Hà chức vụ Chủ tịch HĐQT từ ngày 01/09/2016.

  Tải file gốc
 • 31/08/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam công bố Quyết định TGĐ về việc thay đổi địa điểm trụ sở các Chi nhánh.

  Tải file gốc
 • 30/08/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam công bố quyết định TGĐ về việc thay đổi địa điểm trụ sở Chi nhánh BIDV Thăng Long.

  Tải file gốc
 • 26/07/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi địa điểm trụ sở Chi nhánh Hoài Đức và Chi nhánh Ngọc Khánh Hà Nội.

  Tải file gốc
 • 18/07/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam công bố quyết định của TGĐ về việc thay đổi địa điểm chi nhánh Lạng Sơn.

  Tải file gốc
 • 30/06/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam công bố quyết định TGĐ về việc thay đổi địa điểm trụ sở chi nhánh Nhà Bè và trụ sở chi nhánh Bình Hưng.

  Tải file gốc
 • 29/06/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam công bố quyết định của TGĐ về việc thay đổi trụ sở Chi nhánh Thanh Trì.

  Tải file gốc
 • 09/06/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi địa điểm trụ sở Chi nhánh Kỳ Anh tại tỉnh Hà Tĩnh.

  Tải file gốc
 • 01/06/2016

  Thay đổi BLĐ

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Thiên Hoàng chức vụ Phó TGĐ từ ngày 01/06/2016.

  Tải file gốc
 • 01/06/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm lại bà Tạ Thị Hạnh chức vụ Kế toán trưởng từ ngày 01/06/2016.

  Tải file gốc
 • 26/05/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi địa điểm năm chi nhánh.

  Tải file gốc
 • 24/04/2016

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 24/04/2016

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 23/03/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng : 24/03/2016
  Thời gian thực hiện : 24/04/2016 
  Địa điểm thực hiện : Thành phố Hà Nội.
 • 05/04/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập 8 chi nhánh mới.

  Tải file gốc
 • 25/02/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

  Tải file gốc
 • 16/02/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 01/02/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập văn phòng đại diện tại Tp. Cần Thơ.

  Tải file gốc
 • 29/01/2016

  Thay đổi BLĐ

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam công bố miễn nhiệm ông Huỳnh Nam Dũng và ông Nguyễn Phước Hòa chức vụ Thành viên HĐQT từ ngày 29/01/2016.

  Tải file gốc
 • 04/12/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ công ty.

  Tải file gốc
 • 26/11/2015

  Niêm yết thêm

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam niêm yết thêm cổ phiếu:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết : 607.512.690 cổ phiếu
  (Số chứng khoán thay đổi niêm yết từ đợt phát hành để sáp nhập MHB và đợt phát hành tăng vốn cho CĐHH).
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 3.418.715.334 cổ phiếu
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 13/11/2015
  Ngày chính thức giao dịch: 26/11/2015.
 • 16/11/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 16/11/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 02/10/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều lệ và thông qua nội dung sửa đổi điều lệ công ty.

  Tải file gốc

 • 29/09/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc chào bán số cổ phần còn lại của đợt phát hành cho CĐHH.

  Tải file gốc

 • 14/08/2015

  Phát hành cổ phiếu

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam phát hành cổ phiếu cho CĐHH:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/08/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng: 18/08/2015
  Tỷ lệ thực hiện : 8,595329% (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 100 quyền được mua 8,595329 cổ phiếu mới)
  Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
  Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 270.591.592 cổ phiếu.

 • 31/07/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT chọn ngày 18/8/2015 là ngày đăng ký cuối cùng để phát hành thêm cổ phiếu cho CĐHH.

  File gốc

 • 25/05/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT thông qua kết quả phát hành cổ phiêu để sáp nhập MHB vào BIDV.

  Tải file gốc 

 • 23/05/2015

  Thay đổi BLĐ

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam công bố bổ nhiệm 4 thành viên HĐQT sau từ ngày 23/5/2015:

  - Ông Nguyễn Phước Hòa
  - Ông Nguyễn Văn Lộc
  - Ông Đặng Xuân Sinh
  - Ông Huỳnh Nam Dũng.

  Tải file gốc

 • 22/05/2015

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/05/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng: 12/05/2015
  Tỷ lệ thực hiện: 10,2% mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.020 đồng)
  Thời gian thực hiện: 22/05/2015.

 • 21/04/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức 2014 tỷ lệ 10,2% bằng tiền.

  Tải file gốc

 • 17/04/2015

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/03/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2015
  Thời gian thực hiện: 17/04/2015.
  Địa điểm thực hiện: TP.HCM

  Nội dung họp:
  + Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2014 và định hướng Kế hoạch kinh doanh 2015;
  + Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT 2014 và trọng tâm hoạt động 2015;
  + Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát 2014 và định hướng 2015;
  + Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2014, trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận;
  + Một số nội dung khác theo thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông.

 • 17/04/2015

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 03/03/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ 2015.

  Tải file gốc

 • 15/01/2015

  Thay đổi BLĐ

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam công bố bổ nhiệm ông Lê Ngọc Lâm giữ chức vụ phó TGĐ thời hạn 5 năm từ ngày 15/1/2015.

  Tải file gốc

 • 28/08/2014

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền             :    08/08/2014
  Ngày đăng ký cuối cùng                              :    12/08/2014
  Tỷ lệ thực hiện                                    :  8,5%/mệnh giá (850 đồng/cổ phiếu)
  Thời gian thực hiện                             : 28/08/2014.

 • 15/07/2014

  Thay đổi BLĐ

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam công bố bổ nhiệm ông Lê Trung Thành chức vụ phó TGĐ thời hạn 5 năm từ ngày 15/7/2014.

  Tải file gốc

 • 11/06/2014

  Thay đổi BLĐ

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam công bố bổ nhiệm ông Phạm Đức Ấn, phó TGĐ BIDV, giữ chức phó chủ tịch HĐTV của AGRIBANK.

  Tải file gốc

 • 25/04/2014

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:
  Thời gian thực hiện: 25/04/2014
  Địa điểm thực hiện: Hà Nội (địa điểm chính thức sẽ được thông báo sau).

 • 25/04/2014

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.

  Tải file gốc

 • 04/03/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT

  Tải file gốc

 • 01/03/2014

  Thay đổi BLĐ

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam công bố thay đổi thành viên HĐQT:
  Ông Nguyễn Trung Hiếu từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT từ ngày 1/3/2014.

 • 20/02/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT:

  File gốc

 • 24/01/2014

  Niêm yết mới

    Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chính thức giao dịch trên sở giao dịch thành phố HCM:
  Số lượng cổ phiếu niêm yết: 2.811.202.644
  Giá tham chiếu: 18.700 đồng/cổ phiếu
  Ngày chính thức giao dịch: 24/1/2014
  Biên độ giao động trong ngày giao dịch đầu tiên: +/-20%.

 • 26/12/2012

  Thay đổi BLĐ

  Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Tải file dữ liệu gốc 

Giá trong ngày

37.6

-15.9 (-29.72%)
Giá tham chiếu53.5
Giá mở cửa54.1
Giá cao nhất54.6
Giá thấp nhất53.1
Giá đóng cửa53.5
Khối lượng643,490
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại0.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)3,418,715,334
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)128,543.7
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)2,152.2
P/E17.5
Giá trị sổ sách (VNĐ)15,998.1
P/B2.4
Lợi tức cổ phiếu (%)7
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

53.50

0.50 (0.92%)

643,49034,593,020
16/01

54.00

3.00 (5.88%)

1,004,08053,226,260
16/01

54.00

3.00 (5.88%)

1,004,08053,226,260
15/01

51.00

0.90 (1.79%)

695,29035,171,620
15/01

51.00

0.90 (1.79%)

695,29035,171,620
14/01

50.10

0.00 (0.00%)

752,20037,886,890
13/01

50.10

1.20 (2.33%)

544,74027,472,900
10/01

51.30

1.65 (3.32%)

1,506,41076,387,000
09/01

49.65

2.55 (5.41%)

1,573,19076,888,270
08/01

47.10

0.40 (0.85%)

1,230,83057,782,940
07/01

46.70

0.90 (1.96%)

526,89024,222,270
06/01

45.80

0.90 (1.92%)

794,49036,670,110

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

18/09/2018

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BID) tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:Ngày giao dịch không...

21/04/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BID) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 20...

07/03/2018

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BID) công bố nghị quyết HĐQT về việc...

05/03/2018

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BID) công bố nghị quyết HĐQT về việc...

05/03/2018

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BID) công bố nghị quyết HĐQT về việc...

12/02/2018

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BID) công bố nghị quyết HĐQT về kế...

22/11/2017

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BID) thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Ngày giao dịch không hưởng quyền ...

01/11/2017

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BID) công bố ông Nguyễn Huy Tựa, Thành viên...

31/10/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BID) công bố nghị quyết HĐQT về việc...

30/10/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BID) công bố nghị quyết HĐQT về việc...

25/10/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BID) công bố nghị quyết HĐQT về...

24/10/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BID) công bố nghị quyết HĐQT về việc...

23/10/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BID) công bố nghị quyết HĐQT về...

17/10/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BID) công bố nghị quyết HĐQT về...

16/10/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BID) công bố nghị quyết HĐQT về...

03/10/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BID) công bố nghị quyết HĐQT về việc...

25/08/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam trả cổ tức Cả năm năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 09/08/2017Ngày...

26/07/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BID) công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức năm 2016...

24/04/2017

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam công bố bổ nhiệm nhân sự chủ chốt từ ngày 24/04/2017:...

22/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

22/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 21/03/2017...

08/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ...

11/01/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc...

28/12/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi địa...

21/11/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 03...

07/11/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc...

25/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2016 (Công ty mẹ).

21/10/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc trả...

06/10/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam công bố quyết định của TGĐ về...

15/09/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam công bố quyết định...

14/09/2016

Đại hội Cổ đông Bất thường

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 21/09...

07/09/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc...

06/09/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc...

01/09/2016

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam công bố miễn nhiệm ông Trần Bắc...

31/08/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam công bố Quyết định TGĐ về việc...

30/08/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam công bố quyết định TGĐ về việc...

26/07/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc...

18/07/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam công bố quyết định của TGĐ về...

30/06/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam công bố quyết định TGĐ về việc...

29/06/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam công bố quyết định của TGĐ về...

09/06/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc...

01/06/2016

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Thiên...

01/06/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc...

26/05/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về...

24/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

24/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng...

05/04/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc...

25/02/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc...

16/02/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q4/2015.

01/02/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc thành...

29/01/2016

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam công bố miễn nhiệm ông Huỳnh Nam...

04/12/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc...

26/11/2015

Niêm yết thêm

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam niêm yết thêm cổ phiếu:Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết ...

16/11/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015 (Riêng lẻ).

16/11/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

02/10/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc...

29/09/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc...

14/08/2015

Phát hành cổ phiếu

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam phát hành cổ phiếu cho CĐHH: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/08/2015 Ngày đăng...

31/07/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT chọn ngày...

25/05/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT thông qua kết...

23/05/2015

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam công bố bổ nhiệm 4 thành viên HĐQT sau từ ngày 23/5/2015: -...

22/05/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt: Ngày giao dịch không hưởng quyền:...

21/04/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ...

17/04/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/03/2015 Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03...

17/04/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

03/03/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ...

15/01/2015

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam công bố bổ nhiệm ông Lê Ngọc Lâm...

28/08/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt:Ngày giao dịch không hưởng quyền             :    08/08/2014Ngày...

15/07/2014

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam công bố bổ nhiệm ông Lê Trung...

11/06/2014

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam công bố bổ nhiệm ông Phạm Đức Ấn,...

25/04/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014...

25/04/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.Tải...

04/03/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam công bố nghị quyết HĐQTTải file gốc

01/03/2014

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam công bố thay đổi thành viên HĐQT:Ông...

20/02/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT:File gốc

24/01/2014

Niêm yết mới

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chính thức giao dịch trên sở giao dịch thành phố HCM:Số lượng cổ phiếu niêm...

26/12/2012

Thay đổi BLĐ

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file dữ liệu...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam