BizLIVE - Câu lạc bộ triệu phú (bao gồm cả các tỷ phú) thế giới đang ngày càng đông đúc hơn. Theo ước tính của Credit Suisse trong Báo cáo Global Wealth Databook gần đây, thế giới hiện có gần 33 triệu người có tài sản trên 1 triệu USD.
17 quốc gia “sở hữu” nhiều triệu phú nhất
Thụy Sĩ là quốc gia có tỷ lệ triệu phú trên dân số nhiều nhất thế giới. Ảnh: Daniel Schwen/Wikimedia Commons.
Chỉ tính riêng tại Mỹ đã có tới 13,6 triệu người trưởng thành có tổng tài sản ròng trên 1 triệu USD - tương đương 41% tổng số triệu phú trên thế giới và bằng 8 quốc gia xếp sau cộng lại.
Tuy nhiên, Thụy Sĩ mới là quốc gia có tỷ lệ triệu phú trên bình quân dân số trưởng thành cao nhất.
Cụ thể, có tới gần 12% số người trưởng thành tại đây là triệu phú, hay nói cách khác là trung bình cứ 8,6 người lại có 1 triệu phú.
Dẫu vậy, số lượng triệu phú không nhất thiết phải là một chỉ số phản ánh về sự giàu có của một quốc gia.
Mặc dù có nhiều triệu phú nhất, nhưng số tiền trung bình chia cho đầu người trưởng thành ở Mỹ chỉ là 44.977 USD.
Trong số 17 quốc gia có hơn 200.000 triệu phú, thì đây là một số tiền trung bình thấp hơn rất nhiều nước, trừ Đức (42.833 USD), Thụy Điển (39.692 USD) và Trung Quốc (4.885 USD).
Dưới đây, là xếp hạng của Business Insider về 17 quốc gia có nhiều triệu phú nhất - tất cả đều có tài sản trên 1 triệu USD, bao gồm cả các tỷ phú - dựa trên báo cáo tài sản hàng năm của Credit Suisse.
17. Áo
18. Áo
Ảnh: Shutterstock.
Số lượng triệu phú: 217.000
Số người trưởng thành: 6,84 triệu người
Số tiền bình quân chia theo đầu người trưởng thành: 52.519 USD
16. Đan Mạch
17. Đan Mạch
Ảnh: Flickr/JamesZ.
Số lượng triệu phú: 240.000
Số người trưởng thành: 4,24 triệu người
Số tiền bình quân chia theo đầu người trưởng thành: 52.279 USD
15. Thụy Điển
16. Thụy Điển
Ảnh: Thomas Fabian/Flickr.
Số lượng triệu phú: 285.000
Số người trưởng thành: 7,41 triệu người
Số tiền bình quân chia theo đầu người trưởng thành: 39.692 USD
14. Hà Lan
15. The Netherlands
Ảnh: Mapics/Shutterstock.
Số lượng triệu phú: 287.000
Số người trưởng thành: 13,08 triệu
Số tiền bình quân chia theo đầu người trưởng thành: 81.118 USD
13. Bỉ
14. Belgium
Ảnh: iStock/SerrNovik.
Số lượng triệu phú: 307.000
Số người trưởng thành: 8.47 triệu người
Số tiền bình quân chia theo đầu người trưởng thành: 154.815 USD
12. Tây Ban Nha
12. Spain
Ảnh: Shutterstock/Iakov Filimonov.
Số lượng triệu phú: 386.000
Số người trưởng thành: 37,79 triệu người
Số tiền bình quân chia theo đầu người trưởng thành: 56.500 USD
11. Hàn Quốc
11. South Korea
Ảnh: Shutterstock.
Số lượng triệu phú: 679.000
Số người trưởng thành: 39,26 triệu người
Số tiền bình quân chia theo đầu người trưởng thành: 64.636 USD
10. Thụy Sĩ
10. Switzerland
Ảnh: Shutterstock/Boris Stroujko.
Số lượng triệu phú: 716.000
Số người trưởng thành: 6,19 triệu người
Số tiền bình quân chia theo đầu người trưởng thành: 244.002 USD
9. Úc
9. Australia
Ảnh: Shutterstock.
Số lượng triệu phú: 1.060.000
Số người trưởng thành: 17,12 triệu người
Số tiền bình quân chia theo đầu người trưởng thành: 162.815 USD
8. Canada
8. Canada
Ảnh: Getty Images/Joanne Levesque.
Số lượng triệu phú: 1.117.000
Số người trưởng thành: 28 triệu người
Số tiền bình quân chia theo đầu người trưởng thành: 96.664 USD
7. Ý
7. Italy
Ảnh: TripAdvisor.
Số lượng triệu phú: 1.132.000
Số người trưởng thành: 49,3 triệu người
Số tiền bình quân chia theo đầu người trưởng thành: 104.105 USD
6. Trung Quốc
6. China
Ảnh: Flickr/tangi bertin.
Số lượng triệu phú: 1.590.000
Số người trưởng thành: 1,023 tỷ người
Số tiền bình quân chia theo đầu người trưởng thành: 4.885 USD
5. Pháp
5. France
Ảnh: iStock/TomasSereda.
Số lượng triệu phú: 1.617.000
Số người trưởng thành: 48,66 triệu người
Số tiền bình quân chia theo đầu người trưởng thành: 99.923 USD
4. Đức
4. Germany
Ảnh: Shutterstock.
Số lượng triệu phú: 1.637.000
Số người trưởng thành: 67,07 triệu
Số tiền bình quân chia theo đầu người trưởng thành: 42.833 USD
3. Anh
3. United Kingdom
Ảnh: Jeremy Reddington/Shutterstock.
Số lượng triệu phú: 2.225.000
Số người trưởng thành: 48,99 triệu người
Số tiền bình quân chia theo đầu người trưởng thành: 107.865 USD
2. Nhật Bản
2. Japan
Ảnh: Reuters/Kimimasa Mayama.
Số lượng triệu phú: 2.826.000
Số người trưởng thành: 104,22 triệu người
Số tiền bình quân chia theo đầu người trưởng thành: 120.493 USD
1. Mỹ
1. United States
Ảnh: TripAdvisor.
Số lượng triệu phú: 13.554.000
Số người trưởng thành: 245,97 triệu người
Số tiền bình quân chia theo đầu người trưởng thành: 44.977 USD.

KIỀU CHÂU