DNNN Bộ Xây dựng: Gian nan tái cơ cấu

DNNN Bộ Xây dựng: Gian nan tái cơ cấu
Theo kế hoạch tái cơ cấu đến hết năm 2015, Bộ Xây dựng sẽ phải chỉ đạo thực hiện cổ phần hóa (CPH) và sắp xếp lại 14 tổng công ty (TCT) 100% vốn nhà nước thuộc bộ, trong đó giảm từ...
Thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hóa HUD

Thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hóa HUD

Bộ Xây dựng vừa có Quyết định 920/QĐ-BXD về việc thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD).
Chat với BizLIVE