“Vỡ trận nhân sự” Eximbank

“Vỡ trận nhân sự” Eximbank
Vấn đề cơ cấu nhân sự của Eximbank chưa thực sự được đồng thuận khiến cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu (Eximbank) không thể tổ chức.
Chat với BizLIVE