“Ghế nóng” BIDV vẫn bỏ trống?

“Ghế nóng” BIDV vẫn bỏ trống?
“Ghế nóng” của một trong những ngân hàng lớn nhất Việt Nam này đã bị bỏ trống gần 2 năm nay, kể từ hồi ông Trần Bắc Hà, cựu Chủ tịch ngân hàng về hưu hồi...
Chat với BizLIVE