Bán nợ của VAMC thế nào để tránh tiêu cực?

Bán nợ của VAMC thế nào để tránh tiêu cực?
Theo ông Nguyễn Văn Bốn, Phó cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp), cần phải ban hành tiêu chí lựa chọn tổ chức tham gia đấu giá dựa vào năng lực, kinh nghiệm, đề xuất...
Chat với BizLIVE