Lấy phiếu tín nhiệm vào thời điểm nào?

Lấy phiếu tín nhiệm vào thời điểm nào?
Chiều 6-6, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 35/2012/QH13 về lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức...
Chat với BizLIVE