Nhiều doanh nghiệp thích làm “con Nhà nước”

Nhiều doanh nghiệp thích làm “con Nhà nước”
Theo đề án sắp xếp, đổi mới và tái cơ cấu DNNN, Chính phủ đặt ra mục tiêu giai đoạn 2011-2015 sẽ cổ phần hóa được 538 DNNN. Tuy nhiên, hết năm 2015, cả nước mới cổ phần hóa...
Chat với BizLIVE