ĐHĐCĐ ACB: Lãi quý I đạt 359 tỷ đồng

ĐHĐCĐ ACB: Lãi quý I đạt 359 tỷ đồng

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 tổ chức sáng ngày 22/04, Ngân hàng TMCP Á Châu sẽ trình cổ đông thông qua kế hoạch lãi trước thuế 2015 đạt 1.314 tỷ đồng, thành lập...

Ông Dominic Scriven từ nhiệm thành viên HĐQT REE

Ông Dominic Scriven từ nhiệm thành viên HĐQT REE
Mới đây, 2 quỹ Amersham Industries Limited và Veil Holdings Limited đăng ký bán tương ứng 2,1 triệu và 5,9 triệu cổ phiếu REE. Trong đó, Veil Holdings Limited và Amersham Industries Limited đều thuộc...
Chat với BizLIVE