ĐHĐCĐ ACB: Lãi quý I đạt 359 tỷ đồng

ĐHĐCĐ ACB: Lãi quý I đạt 359 tỷ đồng
Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 tổ chức sáng ngày 22/04, Ngân hàng TMCP Á Châu sẽ trình cổ đông thông qua kế hoạch lãi trước thuế 2015 đạt 1.314 tỷ đồng, thành lập...
Chat với BizLIVE