BizLIVE - Thủ tướng giao UBND TP.Hải Phòng cập nhật và thể hiện các nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch vào hồ sơ Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố.
Hải Phòng giảm hàng trăm ha đất đô thị mới và công viên sinh thái
Ảnh minh họa.
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung TP.Hải Phòng, khu vực quận Dương Kinh và Đồ Sơn.
Tại văn bản nói trên, Thủ tướng quyết định điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung TP.Hải Phòng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt ngày 16/9/2009.
Theo đó, khu vực điều chỉnh cục bộ gồm các lô: A70, A71 và A79 thuộc phường Tân Thành, quận Dương Kinh và phường Ngọc Hải, Ngọc Xuyên, quận Đồ Sơn.
Phương án đề xuất điều chỉnh cục bộ: Không thay đổi các tính chất và định hướng phát triển chung của khu vực. Điều chỉnh vị trí quy mô sân golf, đất khu đô thị mới kết hợp dịch vụ du lịch, bổ sung đất cây xanh cảnh quan khu vực cửa sông Lạch Tray.
Nội dung điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất: Điều chỉnh giảm diện tích đất đô thị mới 42 ha và đất cây xanh, công viên sinh thái khoảng 61 ha; điều chỉnh tăng đất cây xanh thể dục thể thao (sân golf) khoảng 15 ha và đất hỗn hợp, dịch vụ (đất ở, đất thương mại dịch vụ du lịch...) khoảng 69 ha, đất công nghiệp khoảng 11 ha; bổ sung tăng khoảng 125 ha đất cây xanh sinh thái.
Đối với khu vực điều chỉnh cục bộ lộ A86 thuộc phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn. Phương án đề xuất điều chỉnh cục bộ: Điều chỉnh, mở rộng ranh giới để quản lý phát triển các không gian mặt nước, bổ sung diện tích sân golf; tính chất, chức năng cơ bản tuân thủ theo điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung năm 2011.
Nội dung điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất: Giữ nguyên chức năng sử dụng đất và quy mô 350 ha theo điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung năm 2011,bổ sung tăng 130 ha đất xây dựng sân golf từ đất mặt nước.
Để thực hiện quyết định trên, Thủ tướng giao UBND TP.Hải Phòng cập nhật và thể hiện các nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch vào hồ sơ Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố. Đồng thời, tổ chức công bố, công khai quy hoạch theo quy định.
Ngoài ra, tổ chức lập điều chỉnh quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết khu vực dự án liên quan đến điều chỉnh cục bộ theo nguyên tắc đảm bảo kết nối các khu vực điều chỉnh quy hoạch với các khu chức năng khác không phá vỡ cấu trúc, định hướng phát triển không gian đô thị. 
Kiểm tra, rà soát, đánh giá kế hoạch thực hiện các dự án tại các khu vực điều chỉnh cục bộ; bố trí vốn đầu tư các khu vực cây xanh công viên, cây xanh cảnh quan theo quy hoạch được điều chỉnh; cân đối quỹ đất cây xanh sử dụng công cộng (công viên) đảm bảo quy chuẩn và bố trí phù hợp theo các phân khu chức năng...

VÂN PHONG