BizLIVE -

Nội dung tập trung vào điều chỉnh ranh giới khu đô thị phù hợp với ranh giới dự án đầu tư xây dựng cơ sở 2 - Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường.


Bắc Ninh điều chỉnh quy hoạch khu đô thị 62,93ha
Ảnh minh họa.
UBND tỉnh Bắc Ninh vừa phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 Khu đô thị và dịch vụ Vĩnh Kiều.
Theo phê duyệt, tổng diện tích lập quy hoạch khoảng 62,91ha; trong đó bao gồm diện tích cơ sở 2 - Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường khoảng 13,09ha. Dân số quy hoạch khoảng 13.500 người.
Việc điều chỉnh quy hoạch tập trung vào điều chỉnh ranh giới khu đô thị phù hợp với ranh giới dự án đầu tư xây dựng cơ sở 2 - Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường.
Tổ chức lại các nhóm nhà ở, công trình công cộng, dịch vụ thương mại và hệ thống hạ tầng kỹ thuật để đảm bảo sự phân bố hợp lý, đấu nối hạ tầng kỹ thuật với các dự án xung quanh và cơ sở 2 - Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường, phù hợp với quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh được phê duyệt. 
Đồng thời, xác định lại quy mô dân số quy hoạch, quy mô đào tạo cơ sở 2 - Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường.

VẠN XUÂN