BizLIVE - Theo lãnh đạo ngân hàng, hiện giá cổ phiếu VPB không phản ánh đúng giá trị thực tế cũng như tiềm năng phát triển của ngân hàng...
VPBank muốn mua tối đa 10% vốn làm cổ phiếu quỹ
Ảnh minh họa.
Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – VPBank (mã VPB) vừa có Quyết định tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2019 về việc thông qua phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.
Cụ thể, tổng số lượng cổ phiếu ngân hàng dự kiến mua lại làm cổ phiếu quỹ tối đa là 10% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
Mục đích nhằm giảm số lượng cổ phiếu đang lưu hành, hỗ trợ giao dịch và tăng giá trị cổ đông.
Nguồn vốn để mua cổ phiếu dự kiến sẽ được lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của ngân hàng.
Thời gian thực hiện dự kiến trong quý IV/2019, qua phương thức khớp lệnh hoặc/và thỏa thuận. 
Được biết, hiện VPBank đang có hơn 2,45 tỷ cổ phiếu đang lưu hành. Như vậy, khối lượng cổ phiếu quỹ mà VPBank có thể mua lại tối đa là hơn 245 triệu cổ phiếu.
Tính đến cuối tháng 6/2019, tổng tài sản của VPBank đạt 348.732 tỷ đồng, tăng 7,9% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng tăng 11,5%. 
Huy động tiền gửi khách hàng tăng tới 15,5% đạt 197.363 tỷ đồng.
Kết thúc 6 tháng đầu năm 2019, ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế 4.343 tỷ đồng, giảm nhẹ 1% so với cùng kỳ. Riêng quý II/2019, lợi nhuận trước thuế của VPBank đạt 2.560 tỷ, tăng 46% so với cùng kỳ. 
Cũng theo báo cáo tài chính công bố, hiện ngân hàng đang có khoản lợi nhuận chưa phân phối 8.303 tỷ đồng.

TRẦN THÚY