BizLIVE - Trong quý I/2019, dù VietABank không trích dự phòng rủi ro nhưng lợi nhuận vẫn sụt giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước và đạt 23 tỷ đồng.
VietABank: Tài sản và lợi nhuận sụt giảm mạnh quý I/2019
Trong kỳ công bố, cho vay khách hàng của VietABank tăng 3,2% và đạt 38.785 tỷ đồng, nhưng lãi thuần từ cho vay lại giảm tới 42% so với cùng kỳ năm 2018.
Theo báo cáo tài chính quý I/2019 của Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank - mã VAB), tổng tài sản giảm của ngân hàng giảm mạnh tới 39% so với đầu năm, còn 61.350 tỷ đồng.
Tiền gửi khách hàng cũng giảm 0,04% so với đầu năm nay, còn 41.201 tỷ đồng. Tuy nhiên, cho vay khách hàng tăng 3,2% và đạt 38.785 tỷ đồng, nhưng lãi thuần từ cho vay lại giảm tới 42% so với cùng kỳ năm 2018, còn 156 tỷ đồng.
Các hoạt động khác đều không khởi sắc, chứng khoán kinh doanh và chứng khoán đầu tư đều có lãi nhưng chỉ ở mức 874 triệu đồng và 487 triệu đồng.
Trong kỳ, hoạt động dịch vụ lỗ 2,8 tỷ đồng, cùng kỳ năm trước lỗ 2,1 tỷ đồng. Kinh doanh ngoại hối lỗ 1 tỷ đồng, cùng kỳ lãi 1,6 tỷ đồng.
lợi nhuận từ hoạt động khác tăng vọt lên 8 tỷ đồng, cùng kỳ năm trước âm 465 triệu đồng cũng không cứu nổi lợi nhuận sụt giảm 68%, còn 23 tỷ đồng, hoàn thành 8% kế hoạch lợi nhuận năm.
Quý I, VietABank cũng không trích lập một đồng chi phí nào cho dự phòng rủi ro, khi cùng kỳ trích 71,4 tỷ đồng.
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2019, VietABank dự kiến tổng tài sản ngân hàng hết năm nay đạt 75.652 tỷ đồng, huy động vốn từ tổ chức kinh tế và dân cư đạt 49.364 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 281 tỷ đồng.

LAN ANH