BizLIVE - Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 281 tỷ đồng, tăng 86% so với kết quả đạt được năm 2018.
VietABank lên kế hoạch lợi nhuận 281 tỷ đồng năm 2019
ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của VietABank.
Sáng nay (26/4), Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
Theo đó, đại hội đã thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018, định hướng hoạt động năm 2019 và các nội dung quan trọng khác.
Kết thúc năm 2018, tổng tài sản của VietABank đạt 71.291 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 151 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước.
Sang năm 2019, ngân hàng đặt mục tiêu nâng tổng tài sản lên 75.652 tỷ đồng, huy động vốn từ tổ chức kinh tế và dân cư đạt 49.364 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 281 tỷ đồng, tăng 86% so với kết quả đạt được năm 2018.

TRẦN THÚY