BizLIVE - Tiền gửi dân cư vào hệ thống ngân hàng đã có sự sụt giảm được ghi nhận trong tháng 7/2019 với lượng tiền sụt giảm hơn 13.800 tỷ đồng.
Tiền gửi dân cư vào hệ thống ngân hàng sụt giảm
Ảnh minh họa.
Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước, tính tới tháng 7/2019, tổng phương tiện thanh toán đạt 9,86 triệu tỷ đồng. Trong đó, tổng nguồn vốn huy động từ Dân cư và Tổ chức kinh tế (TCKT) đạt 8,248 triệu tỷ đồng, huy động từ phát hành giấy tờ có giá đạt 1,612 triệu tỷ đồng.
Điều đáng chú ý, tiền gửi Dân cư vào hệ thống ngân hàng tính từ đầu năm nay đến tháng 7 có sự sụt giảm tới 13.842 tỷ đồng, tương ứng với tỷ lệ giảm 1,4% so với tháng trước đó và đạt mức 4,71 triệu tỷ đồng.
Nguồn: NHNN.  
So với cùng kỳ năm 2018, trong tháng 7, lượng tiền gửi của Dân cư vào hệ thống ngân hàng cũng có sự sụt giảm mạnh tới 43.368 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ giảm 1%.
Tuy nhiên, nếu so với tốc độ tăng trưởng tiền gửi Dân cư trong 7 tháng đầu năm 2018 vẫn tăng tới 7,88% so với cuối năm trước. Trong khi, tốc độ tăng trưởng tiền gửi Dân cư trong 7 tháng đầu năm 2019 lại chậm hơn chỉ ở mức 7,64%.
Điều đáng chú ý nữa, Tiền gửi của Tổ chức kinh tế trong tháng 7/2019 cũng có sự tăng trưởng chậm lại so với tháng trước đó. Cụ thể, mức tăng chỉ 0,8% trong tháng 7/2019 (đạt 3,53 triệu tỷ đồng), trong khi tháng 5 tăng tới 4,2% và tháng 6 tăng 2,4%.
So với cùng kỳ 2018, tiền gửi Tổ chức kinh tế trong 7 tháng đầu năm 2019 cho thấy tốc độ tăng trưởng chậm hơn nhiều. Cụ thể, 7 tháng 2019 tăng 5,89%, trong khi 7 tháng 2018 tăng tới 8,94% so với cuối năm trước.
Sự ghi nhận tốc độ tăng trưởng tiền gửi từ Dân cư và Tổ chức kinh tế vào hệ thống ngân hàng chậm dần khiến cho Tổng phương tiện thanh toán trong 7 tháng năm 2019 cũng tăng chậm hơn so với 7 tháng năm 2018, tương ứng với tỷ lệ tăng 7,04% (đạt 9,86 triệu tỷ đồng) và 7,88% (đạt 8,84 triệu tỷ đồng).

Trong đó, nguồn vốn huy động từ Dân cư và Tổ chức kinh tế ước tăng 6,88% so với cuối năm 2018 và đạt 8,248 triệu tỷ đồng.

LAN ANH