BizLIVE - Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) vừa công bố BCTC hợp nhất cho kỳ hoạt động 9 tháng đầu năm 2019 với phần lớn các mảng kinh doanh đều có sự tăng trưởng khá tốt.
SeABank báo lợi nhuận 683 tỷ đồng trong 9 tháng, tăng 65% so với cùng kỳ
Ảnh minh họa.
Cụ thể, mảng tín dụng mang về cho ngân hàng khoản lãi 2.255 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm, tăng trưởng 27,3% so với cùng kỳ năm trước.
Lợi nhuận mảng dịch vụ tăng đột biến gấp 3 lần cùng kỳ, đạt gần 286 tỷ đồng trong khi mảng mua bán chứng khoán kinh doanh lãi 61 tỷ đồng, gấp 2,65 lần cùng kỳ. Lãi thuần từ hoạt động khác cũng tăng 63,6%, lên hơn 18 tỷ đồng. Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần đạt gần 8,5 tỷ đồng, so với mức chỉ hơn 1 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.
Riêng hoạt động kinh doanh ngoại hối tiếp tục có sự đi xuống khi chỉ lãi 15 tỷ đồng trong 9 tháng, so với mức lãi gần 70 tỷ đồng cùng kỳ. 
Chi phí hoạt động trong 9 tháng đầu năm của ngân hàng tăng gần 20% so với cùng kỳ, lên 1.413 tỷ đồng trong khi chi phí dự phòng rủi ro tín dụng nhích nhẹ lên hơn 570 tỷ đồng.
Theo đó, kết thúc 9 tháng đầu năm, SeABank ghi nhận lợi nhuận trước thuế gần 683 tỷ đồng, tăng trưởng tới 65% so với cùng kỳ.
Tại thời điểm cuối tháng 9/2019, tổng tài sản của SeABank đạt 152,5 nghìn tỷ đồng, tăng 8,6% so với hồi đầu năm. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng tăng 11,2% lên 93,3 nghìn tỷ đồng. 
Huy động tiền gửi khách hàng tăng 7,6% lên gần 90,8 nghìn tỷ đồng. Tỷ lệ cho vay/tiền gửi khách hàng của ngân hàng ở mức khá cao, tới 102,8%.
Theo đó, để đáp ứng nhu cầu tín dụng, trong kỳ, ngân hàng đã phát hành thêm hơn 7 nghìn tỷ đồng giấy tờ có giá, tương đương với mức tăng 87,4% so với đầu năm. 
Về chất lượng tín dụng, tại ngày 30/9, ngân hàng đang có tổng cộng gần 1.656 tỷ đồng nợ xấu, giảm gần 14% so với đầu năm, trong đó còn gần 420 tỷ nợ được khoanh và nợ chờ xử lý. 
Theo đó, tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay giảm còn 1,77% so với mức 2,29% hồi đầu năm.

TRẦN THÚY