BizLIVE - Ông Bùi Ngọc Bảo đã thôi đảm nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị của PG Bank.
PG Bank tạm trống nhân sự vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Ảnh minh họa.
Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank) vừa thông báo về việc thay đổi nhân sự chủ chốt trong Hội đồng Quản trị.
Theo đó, ông Bùi Ngọc Bảo thôi đảm nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị của PG Bank do không còn là Người đại diện phần vốn góp của tổ chức là cổ đông của Ngân hàng kể từ ngày 20/9/2019, theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 35 của Luật các Tổ chức tín dụng 2010 và Điểm d Khoản 1 Điều 49 của Điều lệ ngày 25/04/2019 của PG Bank.
Hội đồng Quản trị PG Bank giao ông Lê Minh Quốc – Thành viên Hội đồng Quản trị PG Bank làm Thành viên phụ trách Hội đồng Quản trị PG Bank kể từ ngày 23/9/2019 cho đến khi PG Bank hoàn tất việc kiện toàn Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ mới.

TRẦN THÚY