BizLIVE - Trong tuần qua, lãi suất VND liên ngân hàng tăng trở lại trong khi lãi suất USD liên ngân hàng lại giảm ở hầu hết các kỳ hạn.
Lãi suất liên ngân hàng tăng trở lại, Ngân hàng Nhà nước bơm ròng 15.000 tỷ đồng
Ảnh minh họa.
Trong tuần từ 21/10 - 25/10, lãi suất VND liên ngân hàng tăng ở tất cả các kỳ hạn từ 1 tháng trở xuống. 
Theo đó, chốt tuần, lãi suất VND liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm giao dịch quanh mức 2,06%, tăng 0,28 điểm phần trăm; kỳ hạn 1 tuần là 2,16%, tăng 0,19 điểm phần trăm; kỳ hạn 2 tuần là 2,34%, tăng 0,11 điểm phần trăm; kỳ hạn 1 tháng là 2,60%, tăng 0,07 điểm phần trăm. 
Trong khi đó, lãi suất USD liên ngân hàng giảm ở hầu hết các kỳ hạn, riêng kỳ hạn 1 tháng không đổi trong tuần vừa qua. 
Cuối tuần 25/10, lãi suất USD liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm đứng ở mức 1,99%, giảm 0,03 điểm phần trăm; kỳ hạn 1 tuần là 2,12%, giảm 0,01 điểm phần trăm, kỳ hạn 2 tuần là 2,24%, giảm 0,01 điểm phần trăm và kỳ hạn 1 tháng vẫn ở mức 2,44%.
Trên thị trường mở, tuần từ 21/10 - 25/10, Ngân hàng Nhà nước chào thầu 72.000 tỷ đồng tín phiếu Ngân hàng Nhà nước với kỳ hạn 07 ngày, lãi suất 2,25%/năm. 
Các tổ chức tín dụng hấp thụ được gần như toàn bộ khối lượng này. Trong tuần có 87.000 tỷ đồng đáo hạn trên kênh này, khối lượng tín phiếu lưu hành trên thị trường giảm xuống mức 72.000 tỷ đồng.
Trên kênh cầm cố, Ngân hàng Nhà nước vẫn chào thầu 1.000 tỷ đồng/phiên trong cả 5 phiên tuần qua với kỳ hạn 7 ngày, lãi suất ở mức 4,50%/năm, tuy nhiên không có khối lượng trúng thầu, dẫn đến không có khối lượng lưu hành trên thị trường. 
Như vậy, Ngân hàng Nhà nước bơm ròng 15.000 tỷ đồng ra thị trường thông qua nghiệp vụ thị trường mở trong tuần qua.

LINH LINH