BizLIVE - Quá trình cổ phần hóa đang chậm so với tiến độ, Agribank đặt mục tiêu lợi nhuận 10.000 tỷ đồng năm 2019.
Khó tự xử lý vướng mắc cổ phần hóa, Agribank lên kế hoạch lãi 10.000 tỷ
Có tổng tài sản lớn nhất hệ thống, nhưng vốn điều lệ Agribank lại đang thấp nhất trong khối ngân hàng thương mại lớn.
Theo Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank), trong năm 2019 ngân hàng dự kiến tăng trưởng tổng tài sản có từ 10 - 13% so với năm 2018, tương ứng với mức 1,41 - 1,44 triệu tỷ đồng.
Nguồn vốn huy động thị trường 1 tăng từ 13 - 15%, tương ứng ở mức 1,36 - 1,38 triệu tỷ đồng.
Dư nợ cho vay nền kinh tế tăng từ 11 - 14%, tương ứng ở mức 1,33 - 1,36 triệu tỷ đồng, trong đó dư nợ cho vay nông nghiệp nông thôn chiếm 65 - 70%/tổng dư nợ nền kinh tế. Tỷ lệ nợ xấu dưới 3%.
Lợi nhuận trước thuế được xác định, sau khi NHNN thẩm định kế hoạch tài chính năm 2019, dự kiến ở mức 10.000 tỷ đồng, tăng 32,4% so với năm 2018.
Kết thúc năm 2018, Agribank đạt tổng tài sản ở mức 1,282 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 11,3% so với năm 2017.
Nguồn vốn huy động thị trường 1 tăng trưởng 11,8%, tương ứng 1,2 triệu tỷ đồng, trong đó tiền gửi dân cư gần 1 triệu tỷ đồng.
Dư nợ cho vay nền kinh tế tăng 14,6%, tương ứng trên 1,2 triệu tỷ đồng; trong đó tín dụng đầu tư cho “Tam nông” chiếm 70,5% tổng dư nợ của Agribank, chiếm trên 50% thị phần tín dụng toàn ngành ngân hàng đầu tư cho lĩnh vực này.
Kinh doanh dịch vụ tăng trưởng mạnh với doanh thu đạt gần 5.400 tỷ đồng, tăng 21%, góp phần từng bước dịch chuyển từ mô hình kinh doanh phụ thuộc vào tín dụng sang kinh doanh đa dịch vụ.
Lợi nhuận trước thuế đạt 7.552 tỷ đồng, tăng 50,4% so với năm 2017 ở mức 5.018 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,51%.
Theo ông Trịnh Ngọc Khánh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank, Agribank đang phải đối mặt với một trong những vấn đề nan giải nhất đó là bài toán tăng vốn. Hiện vốn điều lệ của Agribank đang ở mức thấp nhất so với các NHTM lớn khác, đến cuối 2018 mới đạt 30.470 tỷ đồng.
Quá trình cổ phần hóa đang chậm so với tiến độ đề ra bởi những vướng mắc mà không chỉ Agribank có thể tự giải quyết được, nhất là khi Agribank là NHTM có tổng tài sản lớn nhất, riêng đất đai thuộc quyền quản lý sử dụng của Agribank đã tới gần 3 triệu m2, nguồn gốc hình thành đa dạng nhất; số lượng khách hàng đông nhất với hàng chục triệu khách hàng có quan hệ giao dịch tiền gửi, tiền vay, nên các khoản phải thu, phải trả cũng nhiều nhất.
Do đó, việc xác định giá trị doanh nghiệp của Agribank để thực hiện cổ phần hóa cũng sẽ phức tạp và mất nhiều thời gian nhất.

LAN ANH