BizLIVE - Dự kiến ngày 02/12 tới, Eximbank sẽ gửi thông báo cho cổ đông về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến được bầu làm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025.
Eximbank lên kế hoạch bầu nhân sự lãnh đạo cấp cao
Eximbank sẽ tiến hành ĐHĐCĐ thường niên 2020 ngày 22/4/2020.

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank - mã EIB) mới thông báo ngày đăng ký cuối cùng về việc ứng cử, đề cử nhân sự thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo đó, Eximbank chốt ngày 22/11 là ngày đăng ký cuối cùng cho việc ứng cử, đề cử nhân sự lãnh đạo nói trên. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 21/11.

Dự kiến ngày 2/12 tới, Ngân hàng sẽ gửi thông báo cho cổ đông về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến được bầu làm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025.

Địa điểm nhận hồ sơ của cổ đông/nhóm cổ đông về việc ứng cử, bầu cử trên tại văn phòng HĐQT Eximbank, 72 Lê Thánh Tôn, quận 1, TP.HCM. Thời gian từ 9-23/12. Ngân hàng dự kiến kiểm tra hồ sơ ứng cử, đề cử từ ngày 24/12/2019 đến 8/1/2020.

Dự kiến ngày 20/1/2020, Eximbank trình hồ sơ cho Ngân hàng Nhà nước xem xét chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự được bầu làm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025 trước khi tiến hành bầu tại ĐHĐCĐ thường niên 2020.

Trước đó, ngân hàng này thông báo chốt danh sách cổ đông vào ngày 10/3/2020 để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 dự kiến tổ chức sáng ngày 22/4/2020 tại TP.HCM. Ngoài nội dung bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới, đại hội sẽ trình cổ đông các nội dung đã trình tại đại hội năm trước nhưng chưa được thông qua.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Eximbank tiến hành 2 lần đều không thành công. Tại đại hội tổ chức hồi tháng 6, cổ đông tranh luận gay gắt về tính hợp lệ tư cách chủ tọa điều hành đại hội của ông Cao Xuân Ninh, Chủ tịch HĐQT.

Cổ đông tổ chức là CTCP Rồng Ngọc (nắm gần 2% vốn EIB) đã thực hiện gửi đơn khiếu nại lên tòa án để xin giải quyết liên quan tới vị trí ghế nóng của nhà băng này.

Hồi đầu tháng 10, TAND TP.HCM đã có quyết định bác đơn khiếu nại của cổ đông là CTCP Rồng Ngọc về việc đình chỉ quyết định bầu ông Cao Xuân Ninh làm Chủ tịch HĐQT thay ông Lê Minh Quốc và ông Nguyễn Cảnh Vinh làm Quyền Tổng giám đốc. Trước đó, TAND quận 1 đã ra quyết định đình chỉ việc giải quyết các yêu cầu của CTCP Rồng Ngọc.

HUYỀN TRÂM