BizLIVE - ACB sẽ chia cổ tức cho cổ đông là 30% cho cả 2 năm 2018 và 2019, trong đó, năm 2018 chia bằng cổ phiếu, năm 2019 chia 20% cổ phiếu và 10% bằng tiền.
ĐHĐCĐ ACB: Chia cổ tức cho cổ đông tỷ lệ 30% năm 2018 và 2019
ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của ACB - Ảnh: CT.
Năm 2018, lợi nhuận tăng 1,4 lần
ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) được tổ chức vào sáng 23/4 tại TP.HCM.
Theo đó, tính đến cuối năm 2018, quy mô tổng tài sản của ACB đạt 329.000 tỷ đồng, tăng 16% so với cuối năm 2017, đạt gần 98% kế hoạch.
Tổng vốn huy động đạt 270.000 tỷ đồng, tăng 12% và hoàn thành 95% kế hoạch. Trong đó, nguồn vốn không kỳ hạn tăng mạnh 18%, góp phần cải thiện chi phí vốn. 
Dư nợ tín dụng đạt 231.000 tỷ đồng, tăng 16% và vượt 1% kế hoạch, trong đó tăng trưởng tín dụng bán lẻ tăng mạnh 20% so với năm 2017.
Trong năm 2018, tỷ lệ thu nhập lãi cận biên (NIM) cải thiện ở mức 3,38%, cao hơn so với mức 3,27% của năm 2017. Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ ở mức 0,73%.
Kết thúc năm 2018, ACB ghi nhận lợi nhuận trước thuế ở mức 6.389 tỷ đồng, tăng 141% so với năm 2017 là 2.656 tỷ đồng, vượt 12% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt 5.137 tỷ đồng.
Do đó, năm 2018, lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ còn 4.257 tỷ đồng, ACB dành 3.741 tỷ đồng chia cổ tức bằng cổ phiếu 30% cho cổ đông.
Năm 2019, tăng vốn lên 16.627 tỷ đồng
Năm 2019, ACB dự kiến tổng tài sản ở mức 378.733 tỷ đồng, tăng 15%. Tín dụng đạt 265.106 tỷ đồng, tăng 13%. Tiền gửi khách hàng đạt 310.498 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2018.
Lợi nhuận sau thuế dự kiến 5.823 tỷ đồng, tăng 13% so năm 2018 ở mức 5.137 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu dưới 2%.
Nguồn: Tài liệu ĐHĐCĐ của ACB năm 2018.  
Năm 2019, ACB dành gần 4.864 tỷ đồng để chia cổ tức tỷ lệ 30% vốn điều lệ, trong đó 20% được chia bằng cổ phiếu và 10% được chia bằng tiền mặt.
Năm nay, ngân hàng cũng sẽ tăng vốn điều lệ từ mức 12.886 tỷ đồng lên 16.627 tỷ đồng từ việc phát hành hơn 374 triệu cổ phần chia cổ tức năm 2018.
Với số vốn điều lệ tăng thêm 3.741 tỷ đồng, ACB dự kiến sử dụng 1.706 tỷ đồng để tăng vốn cho hoạt động tín dụng, đầu tư trái phiếu chính phủ, đảm bảo các chỉ tiêu an toàn hoạt động, bổ sung nguồn vốn trung dài hạn; Dành 1.706 tỷ đồng còn lại để mua sắm tài sản cố định, xây dựng cơ bản…
Hiện ACB đang có hơn 41 triệu cổ phiếu quỹ. Ngân hàng dự kiến sẽ bán cổ phiếu quỹ nhưng phương án cụ thể sẽ ủy quyền cho HĐQT quyết định. 
Giá trị sổ của 41 triệu cổ phiếu quỹ gần 665,7 tỷ đồng, trong khi đó nếu tính theo thị giá hiện nay khoảng 30.000 đồng/cổ phần, tổng giá trị là 1.230 tỷ đồng.
Bán cổ phiếu quỹ làm cổ phiếu thưởng cho cổ đông
ACB cũng dự kiến bán tối đa hơn 6,2 triệu cổ phiếu quỹ để làm cổ phiếu thưởng, phân phối cho người lao động. Giá bán dự kiến sẽ không thấp hơn giá vốn bình quân của cổ phiếu quỹ là 16.072 đồng/cổ phần.
Như vậy, tổng giá trị giao dịch 6,2 triệu cổ phiếu quỹ tính theo giá bán 16.072 đồng/cổ phần sẽ có tổng giá trị 99,6 tỷ đồng, nếu tính theo giá thị trường 30.000 đồng/cổ phần, tổng giá trị là 186 tỷ đồng.
Như vậy, sau khi tăng vốn trong năm 2019, cơ cấu cổ đông lớn của ACB sẽ có tỷ lệ sở hữu thay đổi.
Cụ thể, nhóm cổ đông nước ngoài có liên quan như Dragon Financial Holdings Limited, First Burns Investmnets và Asia Reach Investment tăng sở hữu từ 14,07% lên 14,48%.
Nhóm cổ đông Alp Asia Finance tăng từ 9,98% lên 10,06%. Riêng các thành viên HĐQT sẽ tăng sở hữu từ 4,34% lên 4,37%, trong đó Chủ tịch Trần Hùng Huy nắm 3,13% và mẹ là thành viên HĐQT Đặng Thu Thủy nắm 1,19%.

LAN ANH