BizLIVE -
Câu hỏi trên đặt ra ngay sau khi BIDV hoàn tất giao dịch chào bán riêng lẻ cổ phiếu cho KEB Hana Bank.
BIDV có phải chi 844 tỷ đồng trả cổ tức cho KEB Hana Bank?
Ảnh minh họa.
Ngày 01/11 vừa qua, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) thông báo đã hoàn tất giao dịch chào bán thành công cho đối tác KEB Hana Bank (Hàn Quốc) trong ngày 31/10/2019.
Việc chào bán hoàn tất, diễn ra ngay trước thềm BIDV triển khai kế hoạch trả cổ tức cho năm 2017 và 2018 với tổng 14% bằng tiền mặt.
Ngay sau sự kiện trên, trên một số diễn đàn, cổ đông và nhà đầu tư đặt câu hỏi: vậy KEB Hana Bank có được nhận cổ tức đợt này không, hay BIDV có phải trả cổ tức cho cổ đông mới và phần vốn góp mới không?
Theo lượng chào bán và giao dịch thành công vừa hoàn tất, KEB Hana Bank góp thêm 6.033 tỷ đồng vốn điều lệ tính theo mệnh giá (ứng với tỷ lệ sở hữu 15% sau phát hành); vốn điều lệ của BIDV theo đó tăng từ 34.187 tỷ đồng lên 40.220 tỷ đồng, cùng với khoản thặng dư lớn hơn 14.000 tỷ đồng.
Giả sử, với tỷ lệ trả cổ tức 14% nói trên, số tiền BIDV phải chi trả trên 6.033 tỷ đồng vốn điều lệ KEB Hana Bank góp mới nói trên là khoảng 844 tỷ đồng.
Câu hỏi trên đặt ra khi vào tuần tới, ngày 08/11 là ngày đăng ký cuối cùng, chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức 14% cho năm 2017 và 2018.
Tuy nhiên, theo tìm hiểu của BizLIVE, phần vốn đầu tư mới của KEB Hana Bank không liên quan đến đợt chi trả 14% bằng tiền mặt lần này; tức là BIDV không phải chi trả thêm khoảng 844 tỷ đồng đó.
Cụ thể, chính sách chi trả cổ tức đợt này BIDV thực hiện cho năm 2017 và 2018, hai năm chưa có phần vốn cổ phần góp mới của KEB Hana Bank. Theo đó, danh sách chốt và thực hiện chi trả được tính cho các cổ đông trên cơ sở vốn điều lệ cũ là 34.187 tỷ đồng trong hai năm tài chính đó.

THANH BÌNH