BizLIVE - Với kết quả đạt được, ngân hàng đã hoàn thành 80,2% kế hoạch lợi nhuận tối thiểu cho năm 2019.
8 tháng đầu năm, lợi nhuận Agribank báo đạt 8.820 tỷ đồng
Ảnh minh họa.
Thông tin mới từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) cho biết, ngân hàng này đã phát hành thành công 99,95% trong tổng số 5.000 tỷ đồng trái phiếu phát hành ra công chúng theo kế hoạch được phê duyệt. 
Lãi suất kỳ tính lãi thứ nhất của trái phiếu được chốt ở mức 8,1%/năm. 
Mức lãi suất của trái phiếu Agribank 2019 ở những kỳ sau sẽ luôn cao hơn 1,2%/năm so với mức trung bình lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân kỳ hạn 12 tháng của 4 ngân hàng thương mại gồm Agribank, Vietinbank, BIDV và Vietcombank.
Agribank cho biết, số tiền phát hành thành công 5.000 tỷ đồng trái phiếu đợt này sẽ được sử dụng tăng trưởng thêm nguồn vốn dài hạn đáp ứng nhu cầu cho vay nền kinh tế nói chung theo kế hoạch kinh doanh được duyệt, đặc biệt là cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và nông dân, doanh nghiệp nhỏ và vừa, các dự án đầu tư trung, dài hạn đã được Agribank cam kết cho vay.
Đồng thời, số trái phiếu này cũng giúp tăng vốn cấp 2 đảm bảo các tỷ lệ an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.
Agribank cũng cho biết, kết thúc 8 tháng năm 2019, ngân hàng đạt lợi nhuận trước thuế 8.820 tỷ đồng, hoàn thành 80,2% kế hoạch lợi nhuận tối thiểu cho năm 2019 (11.000 tỷ đồng).

TRẦN THÚY