BizLIVE - Đây là con số được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng đưa ra tại buổi họp trực tuyến Chính phủ với các địa phương ngày 4/7.
6 tháng đầu năm, tăng trưởng tín dụng toàn nền kinh tế đạt 7,33%
Đối với khách hàng có tình hình tài chính lành mạnh, mức tín nhiệm cao, lãi suất cho vay ngắn hạn hiện ở mức 4-5%/năm.
Cụ thể, 6 tháng đầu năm 2019, tăng trưởng tín dụng đã đạt 7,33%, tương đương với cùng kỳ năm 2018. Mức tăng trưởng này cũng bám sát cân đối với định hướng dự kiến cả năm tăng 14% mà Ngân hàng Nhà nước xác định đầu năm.
Thống đốc cũng cho biết, tốc độ tăng trưởng 6 tháng đầu năm cao do có sự đóng góp từ nhóm ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và xuất khẩu.
Vốn tín dụng cơ bản đáp ứng được nhu cầu vốn cho đầu tư và sản xuất, kinh doanh.
Cơ cấu tín dụng tiếp tục hướng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên theo chỉ đạo của Chính phủ; tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro được tăng cường kiểm soát.
Về lãi suất, Thống đốc cho biết, Ngân hàng Nhà nước đã điều hành lãi suất phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô và thị trường tiền tệ; các tổ chức tín dụng áp dụng lãi suất cho vay hợp lý trên cơ sở lãi suất huy động và mức độ rủi ro của khoản vay, đảm bảo an toàn tài chính.
“Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, ngay từ đầu năm, 4 ngân hàng thương mại có vốn nhà nước thực hiện quyết liệt giảm lãi suất cho vay với những lĩnh vực ưu tiên, áp dụng cho không chỉ những khoản tín dụng cấp mới, mà cả những khoản tái cấp vốn như vậy giảm chi phí cho nền kinh tế và neo giữ ổn định lãi suất cho vay của hệ thống ngân hàng với các nền kinh tế”, Thống đốc cho biết.
Cũng theo lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, mặt bằng lãi suất huy động và cho vay về cơ bản ổn định, lãi suất cho vay ngắn hạn phổ biến ở mức 6-9%/năm; 9-11% đối với trung và dài hạn. 
Đối với khách hàng có tình hình tài chính lành mạnh, mức tín nhiệm cao, lãi suất cho vay ngắn hạn hiện ở mức 4-5%/năm.
Về tỷ giá, Thống đốc Lê Minh Hưng cho biết, trước tình hình biến động, Ngân hàng Nhà nước đã chủ động, linh hoạt trong điều hành, tỷ giá trung tâm điều chỉnh khoảng 1%, tỷ giá thực tế biến động khoảng 0,3-0,4%.
“Trong 6 tháng đầu năm, Ngân hàng Nhà nước đã mua vào lượng ngoại tệ lớn đưa tổng mức dự trữ lên cao nhất từ trước đến nay. Ngân hàng Nhà nước có đầy đủ dự trữ ngoại hối và công cụ bảo đảm các cân đối chung của nền kinh tế”, Thống đốc khẳng định.
Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cũng cho biết, ngành ngân hàng sẽ tiếp tục có hoạt động cần thiết để hỗ trợ tích cực tăng trưởng kinh tế ở các địa phương bền vững cũng như đảm bảo cân đối vĩ mô nhằm giữ được môi trường kinh doanh thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp.

TRẦN THÚY