07:26, 15/04/2014

YBC giải trình ý kiến kiểm toán tại BCTC năm 2013

Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên bái (YBC) vừa có công văn giải trình nguyên nhân và đưa ra phương án khắc phục hủy niêm yết; ý kiến lưu ý của kiểm toán và chênh lệch số liệu tại Báo cáo tài chính năm 2013.

Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên bái xin báo cáo một số nội dung như sau :

I/ Giải trình đối với ý kiến lưu ý của Kiểm toán viên

Tại Báo cáo kiểm toán số 29/2013.02/VPA-BCTC ngày 28 tháng 3 năm 2014, Kiểm toán viên có ghi:

“Không phủ nhận ý kiến chấp nhận toàn phần như đã nêu trên, chúng tôi muốn lưu ý người đọc báo cáo tài chính vấn đề sau:

Như đã nêu tại điểm VIII.8 trong bản thuyết minh báo cáo tài chính tổng hợp: Tại ngày 31 tháng 12 năm 2013 khoản lỗ lũy kế của Công ty là 52.738.018.353 đồng và nợ ngắn hạn vượt quá tổng tài sản ngắn hạn là 118.261.843.069 đồng. Những điều kiện này, chỉ ra sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể gây ra sự nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục của Công ty.

Theo giải trình của Ban Giám đốc Công ty, năm 2013 là năm đặc biệt khó khăn do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế thế giới và đặc biệt tại Việt Nam ngành Xây dựng, Bất động sản tiếp tục suy giảm nặng nề, đầu tư công của Nhà nước cũng cắt giảm mạnh nên ảnh hưởng lớn đến ngành Xi măng. Giá bán xi măng giảm, trong khi đó chi phí than và điện liên tục tăng cộng với gánh nặng chi phí lãi vay dẫn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của năm 2013 lỗ 19.934.581.691 đồng. Tuy nhiên, riêng sản phẩm Canxi cacbonat (CaCO3) đã đi vào sản xuất ổn định, từng bước khẳng định vai trò sản xuất chủ đạo và đem lại hiệu quả cao cho Công ty. Tổng sản lượng đá và bột đá sản xuất và tiêu thu được trong năm 2013 khoảng 163.000 tấn đem lại kết quả lãi 24.394.235.231 đồng.

Khoản vay từ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát Triển và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát tiển nông thôn đã được điều chỉnh giãn lịch trả nợ khoản vay dài hạn đầu tư các dây chuyền sản xuất từ năm 2014 lên năm 2019 và cho vay thêm 5.530.000.000 đồng để cơ cấu lại tình hình tài chính với hạn trả trong 07 năm góp phần lớn giảm gánh nặng trả nợ trong năm 2014 của Công ty.

Từ các yếu tố này, Ban Giám đốc Công ty cho rằng các vấn đề nêu trên sẽ không có ảnh hưởng đến tính hoạt động liên tục của Công ty”.

Về vấn đề này kiểm toán viên có ý kiến như sau:

Do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế thế giới và đặc biệt tại Việt nam ngành Xây dựng, bất động sản suy giảm nặng nề, đầu tư công của Nhà nước cũng cắt giảm mạnh nên ảnh hưởng lớn đến ngành Xi măng. Sản lượng và giá bán xi măng giảm, trong khi đó chi phí than và điện liên tục tăng cộng với gánh nặng chi phí lãi vay dẫn đến hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 thua lỗ là điều không thể tránh khỏi đối với Công ty chúng tôi nói riêng cũng như các doanh nghiệp trong ngành xi măng nói chung.

Chúng tôi đã hiểu rõ Chuẩn mực kiểm toán số 570 – Hoạt động liên tục và thấy rằng các dấu hiệu như: tài sản ngắn hạn nhỏ hơn nợ phải trả ngắn hạn là 118 tỷ VND, lỗ lũy kế đến 31 tháng 12 năm 2013 là 52 tỷ VND. Từ các yếu tố này, Ban Giám đốc Công ty cho rằng việc nêu ý kiến lưu ý trên Báo cáo kiểm toán là hoàn toàn phù hợp với quy định tại Chuẩn mực kiểm toán số 570.

Tuy nhiên như đã giải trình đã nêu ở Báo cáo kiểm toán số 29/2013.02/VPA-BCTC ngày 28 tháng 3 năm 2014 và giải trình đã nêu ở phần I trên đây, chúng tôi tin tưởng rằng Công ty sẽ vượt qua khó khăn và sẽ có lãi trong năm 2014.

Về việc giải trình nguyên nhân và đưa ra phương án khắc phục tình trạng bị hủy niêm yết :

- Trong năm 2013, tình hình thị trường cung vượt cầu, công ty buộc phải hạ giá bán để bán hàng cạnh tranh với một số doanh nghiệp khác trên cùng địa bàn như xi măng Vinaconex, xi măng Sông thao, xi măng Tân quang ... các nhà máy xi măng này đều được đầu tư đồng bộ với công suất lớn, chi phí tiền lương, chi phí nguyên liệu, nhiên liệu thấp, suất đầu tư thấp nên chiếm ưu thế  hơn về chi phí sản phẩm xi măng của công ty năm 2013 lỗ 44.328.816.922 đồng, tăng 4.636.150.939 đồng so với cùng kỳ năm 2012 nguyên nhân chủ yếu là do việc hạ giá bán. Trích lập dự phòng, giảm giá đầu tư dài  hạn vào Công ty Cổ phần xi măng Yên Bình ≈  3,4 tỷ đồng.

- Năm 2013 doanh nghiệp đã đưa dự án nâng công suất nghiền bột đá Cacbonnat Canxi vào sử dụng, tổng giá trị vốn vay của dự án ≈ 20 tỷ đồng, bước đầu vẫn chưa đạt được công suất thiết kế nên chi phí khấu hao TSCĐ tăng và chi phí tài chính cũng tăng theo, mặc dù lãi suất Ngân hàng giảm so với năm trước (từ 14,5%/năm xuống 11,5%/năm tại thời điểm cuối năm) số lãi phải trả cũng không giảm do doanh nghiệp hoạt động gần như hoàn toàn bằng nguồn vốn đi vay, lại không nhận được khoản hỗ trợ lãi suất của Ngân hàng Phát triển như những năm trước .

- Giá điện tăng 5% , giá vật tư phụ tùng tăng bình quân 3% so với năm trước, bên cạnh đó doanh nghiệp tiền thân là doanh nghiệp nhà nước nên sử dụng lao động cũ còn lại ở mức cao, cán bộ công nhân viên trong danh sách nộp bảo hiểm chiếm tỷ lệ lớn trong tổng số lao động của công ty nên việc giải quyết các chế độ và đóng bảo hiểm xã hội, y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn cũng làm cho chi phí tăng lên.

- Thị trường bột đá tại nước ngoài cũng bị giảm so với dự kiến do nền kinh tế Ấn độ bị lạm phát, một số thị trường khác trên cùng khu vực cũng bị giảm do cạnh tranh với một số nhà máy mới .

2/ Các phương án Ban điều hành đã thực hiện để khắc phục tình trạng bị hủy niêm yết theo quy định tại Khoản 2 Điều 16 Quy chế niêm yết chứng khoán kèm theo Quyết định số 18/QĐ-SGDHN ngày 17/01/2014:

- Dùng mọi biện pháp đầu tư chiều sâu nâng hiệu suất sử dụng dây chuyền sản xuất xi măng, nhằm sản xuất và tiêu thụ hết công suất giảm chi phí khấu hao TSCĐ và các chi phí sản xuất khác, đẩy mạnh tiêu thụ bột Cacbonnat Canxi ra thị trường nước ngoài, mở thêm thị trường mới ngoài thị trường Ấn độ như Bănglađet, Philippin... đạt hiệu quả cao bù đắp phần lỗ của sản phẩm xi măng.

- Rà soát lại định mức kinh tế kỹ thuật và điều chỉnh nhanh cho phù hợp với tình hình sản xuất từng giai đoạn , tăng cường kiểm tra chất lượng vật tư nguyên liệu đầu vào đảm bảo mua đúng giá thị trường để tránh thất thoát tài sản . Khuyến khích cán bộ công nhân viên nghiên cứu một số sáng kiến cải tiến kỹ thuật như hệ thống phun nhiên liệu thay thế một phần, nhằm giảm định mức tiêu hao nhiên liệu.

- Các dự án đầu tư đều được thực hiện đúng theo Luật Xây dựng  về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, quản lý giá, quản lý chất lượng công trình và đúng trình tự  xây dựng cơ bản. Thời gian thực hiện đạt tiến độ khẩn trương và nhanh nhất có thể mang lại suất đầu tư thấp đạt lợi ích cao.

- 4 tháng đầu năm 2014 đã thống nhất được với các nhà máy sản xuất xi măng trong khu vực tăng giá bán xi măng , bước đầu đã bù đắp được một phần chi phí sản xuất. Phấn đấu đạt kế hoạch doanh thu > 500 tỷ đồng, đóng góp cho Ngân sách Nhà nước và tạo công ăn việc làm có thu nhập ổn định cho CBCNV trong công ty.

- Sản xuất và bán thêm các  sản phẩm  mới như hạt CaCO3 dùng cho  chăn nuôi.

- Tăng sản lượng đá  hạt.

- Xuất khẩu Clinker, tận dụng tối đa công suất Nhà máy, giảm  khấu hao, tăng  dòng vốn.

Công văn giải trình chi tiết

Theo HNX
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

29.8

-10.2 (-25.5%)
Giá tham chiếu40.0
Giá mở cửa40.0
Giá cao nhất40.0
Giá thấp nhất40.0
Giá đóng cửa40.0
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại75.82%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)5,811,610
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)173.2
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)535.4
P/E55.7
Giá trị sổ sách (VNĐ)6,624.7
P/B4.5
Lợi tức cổ phiếu (%)13
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

40.00

0.00 (0.00%)

00
16/01

40.00

0.00 (0.00%)

00
15/01

40.00

0.00 (0.00%)

00
14/01

40.00

0.00 (0.00%)

00
13/01

40.00

0.00 (0.00%)

00
10/01

40.00

0.00 (0.00%)

00
09/01

40.00

0.00 (0.00%)

00
08/01

40.00

0.00 (0.00%)

00
07/01

40.00

0.00 (0.00%)

00
06/01

40.00

0.00 (0.00%)

00

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

21/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

21/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/03/2017Ngày đăng ký...

16/12/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Đầu tư Thương mại Quốc tế Khánh An - Mã chứng khoán: YBC - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 0...

26/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

26/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2016Ngày...

06/04/2016

Giao dịch nội bộ

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Vũ Thanh Nghị - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng- Mã chứng khoán: YBC- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước...

04/04/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính 2015.

25/03/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch cá nhân

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phan Thị Bích Hiền - Mã chứng khoán: YBC - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 302.800 CP (tỷ lệ...

23/03/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch cá nhân

Bà Trần Hoàng Diệu Linh đã mua 300.300 cổ phiếu hay 5,17% và trở thành cổ đông lớn.

25/09/2015

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái đăng ký giao dịch thêm cổ phiếu: Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm:...

20/03/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

23/11/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2014

23/11/2014

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái tổ chức họp đại hội cổ đông bất thường:Ngày đăng ký cuối cùng: 21/10/2014Ngày giao...

04/10/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức...

25/06/2014

Chuyển Sàn

Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái công bố chính thức giao dịch trên UpCoM:Số cổ phiếu đăng ký...

28/05/2014

Tạm dừng Niêm yết

Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái công bố hủy niêm yết cổ phiếu trên HaSTC:Số cổ phiếu...

03/04/2014

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2013

22/06/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 1/2012

18/06/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/06/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền...

20/03/2012

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2011

17/05/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 1/2011

24/04/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 - Ngày đăng ký cuối cùng: 01/04/2011 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/03/2011 ...

18/04/2011

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2010

17/02/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2010   (Theo hnx)

01/01/2011

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

YBC: Ngày 23/12/2010, ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông- Mệnh giá: 10.000 đồng- Ngày đăng ký cuối cùng...

10/11/2010

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 3/2010 (Theo hnx)

08/09/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên soát xét 2010

04/08/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2010

03/08/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2010

30/03/2010

Đại hội Đồng Cổ đông

30/06/2009

Đại hội Đồng Cổ đông

Căn cứ thông báo số 736/TB-TTLK ngày 20/5/2009 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, TTGDCK Hà Nội xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng cổ phiếu của CTCP Xi măng và Khoáng sản Yên Bái (Mã CK: YBC),...

28/04/2009

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2009

24/02/2009

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý IV/2008

Doanh nghiệp cùng ngành