04:34, 13/01/2017

XPH: Xử lý vi phạm pháp luật về thuế

CTCP Xà phòng Hà Nội công bố Xử lý vi phạm pháp luật về thuế như sau:

Xử lý vi phạm về thuế theo kết quả thanh tra đối với Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội, Mã số thuế: 0100100311; Địa chỉ: số 233B, đường Nguyền Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân - TP Hà Nội (ngoài số liệu thanh tra theo quyết định số 50899/QĐ-CT-TTr4 ngày 19/12/2013) thời kỳ thanh tra: năm 2009, 2010, 2011, 2012 như sau:

1.    Truy thu số thuế tăng thêm qua thanh tra, số tiền: 103.776.030 đồng. Trong đó:

+ Thuế TNDN: 48.565.901 đồng (Gồm: Năm 2009: 22.215.102 đồng, Năm 2012:26.350.799 đồng)-TM 1052.

+ Thuế TNCN đầu tư vốn: 55.210.129 đồng (Năm 2011) - TM 1004.

2.    Phạt tiền đối với các hành vi:

- Tiền phạt khai sai mức 10% trên số thuế tăng thêm qua thanh tra theo quỹ định tại khoản 1, khoản 2 Điều 13 Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 07/6/2007 của Chính phủ, do có hành vi kê khai sai dẫn đến thiếu sổ tiền thuế phải nộp, số

+ Tiền phạt khai sai thuế TNCN từ đầu tư vốn, số tiền: 5.521.013 đồng - TM 4268.

+ Tiền phạt khai sai không bao gồm thuế TNCN đầu tư vốn, số tiền: 2.635.080 đồng - TM 4254.

3.    Tiền chậm nộp, số tiền: 50.258.089 đồng theo quy định tại khoản 1, điểm 32, Điều 1 Luật số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012 và khoản 3, điều 3 Luật sổ 106/2016/QH13 ngày 06/04/2016 Luật sửa đổi bổ sung một số điều cùa Luật Quản lý thuế do có hành vi chậm nộp tiền thuế.Trong đó:

-    Tiền chậm nộp thuế TNCN đầu tư vốn, số tiền: 45.526.272 đồng - TM 4268.

-    Tiền chậm nộp không bao gồm thuế TNCN đầu tư vốn, số tiền: 4.731.817 đồng-TM 4911.

Số tiền chậm nộp tiền thuế nêu trên được tính đến hết ngày 09/12/2016. Yêu cầu Công ty tự tính và nộp số tiền phạt chậm nộp tiền thuế kể từ ngày 10/12/2016 đến ngày nộp đủ tiền thuế truy thu vào NSNN.

Tải file gốc

Theo HNX
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

6.5

1.5 (30.0%)
Giá tham chiếu5.0
Giá mở cửa5.0
Giá cao nhất5.0
Giá thấp nhất5.0
Giá đóng cửa5.0
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại48.99%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)12,972,475
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)84.3
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)-785.5
P/E-
Giá trị sổ sách (VNĐ)15,365.1
P/B0.4
Lợi tức cổ phiếu (%)0
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

5.00

0.00 (0.00%)

00
16/01

5.00

0.00 (0.00%)

1,1005,500
15/01

5.00

0.20 (3.85%)

8004,000
14/01

5.20

0.00 (0.00%)

00
13/01

5.20

0.10 (1.96%)

100520
10/01

5.10

0.00 (0.00%)

00
09/01

5.10

0.10 (2.00%)

100510
08/01

5.00

0.30 (5.66%)

3001,500
07/01

5.30

0.30 (6.00%)

100530
06/01

5.00

0.50 (9.09%)

3001,500

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Lịch sự kiện

24/10/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2017.

04/10/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội (XPH) công bố miễn nhiệm ông Lê Hải Sơn chức vụ Phó giám...

21/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017.

20/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2017.

13/07/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội công bố bổ nhiệm ông Đỗ Huy Lập chức vụ Thành viên HĐQT...

27/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

27/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/03/2017Ngày đăng ký cuối cùng:...

07/04/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 07/04/2017:- Bổ...

13/03/2017

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính năm 2016.

25/01/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2016.

11/01/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội công bố ông Lê Hồng Sơn từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT...

09/11/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2016.

27/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2016.

08/09/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2016.

01/09/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội công bố ông Lê Hải Sơn bị miễn nhiệm chức vụ Kế...

19/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên năm 2016.

07/06/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2016.

09/05/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Tuấn Anh chức vụ Trưởng BKS...

25/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

25/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016: Ngày đăng ký cuối cùng: 14/03/2016Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/03/2016Thời gian họp: 25/04/2016Địa điểm tổ chức họp: Tầng 4 nhà...

01/04/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2015.

31/12/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thiệu chức vụ Chủ tịch...

21/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2015

15/05/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 10/04/2015 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/04/2015 Thời gian họp: 15/05/2015 Địa điểm tổ...

15/05/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

01/04/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

25/11/2014

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội công bố chính thức giao dịch trên UpCoM:Số cổ phiếu đăng ký giao dịch:...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam