02:14, 13/02/2017

X77: Thông báo về việc hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu X77

Sở GDCK Hà Nội thông báo về việc hạn chế giao dịch cổ phiếu của CTCP Thành An 77, cụ thể như sau:

-    Tên chứng khoán: cổ phiếu CTCP Thành An 77;

-    Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông;

-    Mã chứng khoán: X77;

-    Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu;

-    Số lượng cổ phiếu bị hạn chế giao dịch: 1.340.877 cổ phiếu (Bằng triệu ba trăm bốn mươi nghìn tám trăm bảy mươi bảy cố phiếu)',

-    Giá trị cổ phiếu bị hạn chế giao dịch (theo mệnh giá): 13.408.770.000 đồng (Bằng chữ: Mười ba tỷ bốn trăm linh tám triệu bảy trăm bảy mươi nghìn đồng)',

-    Hình thức hạn chế giao dịch: Chỉ được giao dịch vào phiên thứ Sáu hàng tuần.

-    Ngày hạn chế giao dịch: Thứ Sáu, ngày 17/02/2017;

-    Lý do hạn chế giao dịch: CTCP Thành An 77 có vốn chủ sở hữu được phản ánh trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015 là số không dương và tổ chức kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến đối với Báo cáo tài chính năm 2015, thuộc trường hợp chứng khoán đăng ký giao dịch bị hạn chế giao dịch theo quy định tại điểm b, c khoản 1 Điều 9a Quy chế Đăng ký giao dịch.

Tải file gốc

 

Theo HNX
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

0.3

0.0 (0.0%)
Giá tham chiếu0.3
Giá mở cửa0.3
Giá cao nhất0.3
Giá thấp nhất0.3
Giá đóng cửa0.3
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại49.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)1,340,877
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)0.4
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)-7,444.0
P/E-
Giá trị sổ sách (VNĐ)0.0
P/B-
Lợi tức cổ phiếu (%)0
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

0.30

0.00 (0.00%)

00
16/01

0.30

0.00 (0.00%)

00
15/01

0.30

0.00 (0.00%)

00
14/01

0.30

0.00 (0.00%)

00
13/01

0.30

0.00 (0.00%)

00
10/01

0.30

0.00 (0.00%)

00
09/01

0.30

0.00 (0.00%)

00
08/01

0.30

0.00 (0.00%)

00
07/01

0.30

0.00 (0.00%)

00
06/01

0.30

0.00 (0.00%)

00

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Lịch sự kiện

13/04/2017

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính năm 2016.

03/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Thành An 77 tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/03/2017Ngày đăng ký cuối cùng:...

03/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

24/02/2017

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Tổng Công ty Thành An - TNHH MTV - Mã chứng khoán: X77 - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 683.847 CP (tỷ lệ 51...

17/02/2017

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Fujisan Việt nam - Mã chứng khoán: X77 - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 0 CP (tỷ lệ...

17/02/2017

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Thành An 77 chính thức đăng ký giao dịch trên UPCoM:Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch:...

Doanh nghiệp cùng ngành