08:05, 06/03/2017

X77: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu X77 của CTCP Thành An 77 như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/03/2017

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/03/2017

3. Lý do và mục đích:

* Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết;

- Thời gian họp: Trong tháng 04/2017 (thời gian cụ thể Công ty sẽ gửi tới các cổ đông trong Giấy mời tham dự)

- Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ gửi tới các cổ đông trong Giấy mời tham dự

- Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016;

+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch thực hiện năm 2017;

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016;

+ Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

+ Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;

- Nội dung họp: + Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;

+ Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017;

+ Báo cáo chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016. Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

+ Các nội dung khác.

Theo HNX
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

0.3

0.0 (0.0%)
Giá tham chiếu0.3
Giá mở cửa0.3
Giá cao nhất0.3
Giá thấp nhất0.3
Giá đóng cửa0.3
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại49.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)1,340,877
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)0.4
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)-7,444.0
P/E-
Giá trị sổ sách (VNĐ)0.0
P/B-
Lợi tức cổ phiếu (%)0
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

0.30

0.00 (0.00%)

00
16/01

0.30

0.00 (0.00%)

00
15/01

0.30

0.00 (0.00%)

00
14/01

0.30

0.00 (0.00%)

00
13/01

0.30

0.00 (0.00%)

00
10/01

0.30

0.00 (0.00%)

00
09/01

0.30

0.00 (0.00%)

00
08/01

0.30

0.00 (0.00%)

00
07/01

0.30

0.00 (0.00%)

00
06/01

0.30

0.00 (0.00%)

00

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Lịch sự kiện

13/04/2017

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính năm 2016.

03/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Thành An 77 tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/03/2017Ngày đăng ký cuối cùng:...

03/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

24/02/2017

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Tổng Công ty Thành An - TNHH MTV - Mã chứng khoán: X77 - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 683.847 CP (tỷ lệ 51...

17/02/2017

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Fujisan Việt nam - Mã chứng khoán: X77 - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 0 CP (tỷ lệ...

17/02/2017

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Thành An 77 chính thức đăng ký giao dịch trên UPCoM:Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch:...

Doanh nghiệp cùng ngành