06:49, 31/03/2017

X77: Công bố thông tin họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

CTCP Thành An 77 công bố thông tin họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 như sau:

Theo đó họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với thông tin tổ chức như sau:

-    Thời gian họp: 09h00 ngày 03/4/2017 (Thứ 2); Giờ đón tiếp cổ đông dự họp từ 08h30 cùng ngày.

-    Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty CP Thành An 77; xã Liên Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

-    Nội dung họp:

+ Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016;

+ Báo cáo kết quả SXKD năm 2016, Kế hoạch thực hiện năm 2017;

+ Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT và ban kiểm soát năm 2016

+ Báo tiền lương và thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch năm 2017;

+ Thông qua quy chế và danh sách bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kv 2017-2022

+ Thông qua việc ỉựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính Công ty năm 2017;

+ Thông qua nội dung sửa đổi điều lệ Công ty;

+ Và các vấn đề khác có liên quan.

- Địa chỉ Website đãng tải tài liệu họp: thanhan77.vn

Tải file gốc

Theo HNX
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

0.3

0.0 (0.0%)
Giá tham chiếu0.3
Giá mở cửa0.3
Giá cao nhất0.3
Giá thấp nhất0.3
Giá đóng cửa0.3
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại49.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)1,340,877
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)0.4
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)-7,444.0
P/E-
Giá trị sổ sách (VNĐ)0.0
P/B-
Lợi tức cổ phiếu (%)0
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

0.30

0.00 (0.00%)

00
16/01

0.30

0.00 (0.00%)

00
15/01

0.30

0.00 (0.00%)

00
14/01

0.30

0.00 (0.00%)

00
13/01

0.30

0.00 (0.00%)

00
10/01

0.30

0.00 (0.00%)

00
09/01

0.30

0.00 (0.00%)

00
08/01

0.30

0.00 (0.00%)

00
07/01

0.30

0.00 (0.00%)

00
06/01

0.30

0.00 (0.00%)

00

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Lịch sự kiện

13/04/2017

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính năm 2016.

03/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Thành An 77 tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/03/2017Ngày đăng ký cuối cùng:...

03/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

24/02/2017

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Tổng Công ty Thành An - TNHH MTV - Mã chứng khoán: X77 - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 683.847 CP (tỷ lệ 51...

17/02/2017

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Fujisan Việt nam - Mã chứng khoán: X77 - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 0 CP (tỷ lệ...

17/02/2017

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Thành An 77 chính thức đăng ký giao dịch trên UPCoM:Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch:...

Doanh nghiệp cùng ngành