06:32, 21/10/2019

VFG: Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý 3/2019 so với quý 3/2018

VFG: Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý 3/2019 so với quý 3/2018

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam thông báo giải trình chênh lệch lợi nhuận quý 3/2019 so với quý 3/2018 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20191021_20191021--VFG--Giai-trinh-chenh-lech-loi-nhuan-Q32019.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

37.5

-5.3 (-12.38%)
Giá tham chiếu42.8
Giá mở cửa40.0
Giá cao nhất42.8
Giá thấp nhất40.0
Giá đóng cửa42.8
Khối lượng1,010
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại0.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)23,768,189
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)891.3
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)4,186.2
P/E9.0
Giá trị sổ sách (VNĐ)27,811.1
P/B1.3
Lợi tức cổ phiếu (%)10
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

42.80

0.00 (0.00%)

1,01040,430
16/01

42.80

0.00 (0.00%)

00
16/01

42.80

0.00 (0.00%)

00
15/01

42.80

0.90 (2.14%)

6,520260,860
14/01

41.90

0.05 (0.11%)

1,01041,420
13/01

41.95

1.05 (2.44%)

702,880
10/01

43.00

0.00 (0.00%)

00
09/01

43.00

0.05 (0.11%)

6,850280,860
08/01

42.95

1.10 (2.62%)

10430
07/01

41.85

0.00 (0.00%)

00
06/01

41.85

0.30 (0.72%)

4,8500

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

27/04/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam (VFG) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: Ngày giao dịch không hưởng quyền:  02-04...

19/10/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam (VFG) công bố nghị quyết HĐQT về:- BCTC quý 3/2017 và kết quả kinh...

24/08/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam trả cổ tức 6T đầu năm năm 2017 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 03/08/2017Ngày đăng ký cuối cùng...

21/07/2017

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết : 600.000 cổ phiếu (Số lượng chứng khoán niêm yết bổ sung từ đợt phát hành cổ phiếu theo chương...

21/07/2017

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết : 5.484.753 cổ phiếu (Số lượng chứng khoán niêm yết bổ...

19/07/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam (VFG) công bố bổ nhiệm ông Trần Văn Dũng chức...

17/07/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam công bố bổ nhiệm ông Trần Văn Dũng chức vụ Kế toán trưởng thay...

17/07/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Thông qua BCTC quý 2/2017- Chi tạm ứng cổ tức...

30/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc niêm yết 5.484.753 cổ phiếu thưởng cho...

15/06/2017

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:Ngày giao dịch không...

07/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt...

29/05/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án thu hồi cổ phiếu ESOP của...

19/05/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam trả cổ tức Đợt 2 năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 03/05/2017Ngày đăng ký cuối cùng ...

25/04/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án phát hành...

20/04/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về BCTC quý 1.2017.

14/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 21/03/2017 Ngày đăng...

14/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

06/04/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về:- Các báo cáo: báo cáo kết quả SXKD và đầu tư năm 2016,...

13/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về:- Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán-...

20/01/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài...

19/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q3/2016.

14/10/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT ngày 14/10/2016 thông qua kết quả...

24/08/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam tạm ứng cổ tức đợt 1.2016 bằng tiền mặt:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/08/2016 Ngày...

25/07/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q2/2016.

20/07/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về:- Kết quả SXKD Q2/2016 và 6 tháng đầu...

15/07/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều lệ, lưu...

13/06/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc sáp nhập Chi nhánh tại...

30/05/2016

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam công bố đã bán thành công 74.110 cổ phiếu quỹ từ...

16/05/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam trả cổ tức đợt 3 năm 2015 bằng tiền mặt:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 04/05/2016 Ngày...

29/04/2016

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam đăng ký bán 74.110 cổ phiếu quỹ từ ngày 29/04...

18/04/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Andbanc Investment Sif-Vietnam Value and Income PortfolioMã chứng khoán: VFGSố lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 373.000...

18/04/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Andbanc Investment Sif-Vietnam Value and Income PortfolioMã chứng khoán: VFGSố lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 373.000...

15/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Đính chính Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

15/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

15/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam tổ chức ĐHĐCĐ 2016: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 21/03/2016 Ngày đăng ký cuối cùng : 22/03/2016 Thời gian thực hiện: 08h00. 15/04...

24/03/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về:- Báo cáo SXKD năm 2015, Kế...

21/03/2016

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam niêm yết thêm cổ phiếu: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 310.000 cổ phiếu Lý do...

15/03/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT thông qua BCTC 2015 đã kiểm toán.

15/03/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2015.

29/02/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch phát hành ESOP.

19/02/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Andbanc Investments SIF VietNam Value And Income PortfolioMã chứng khoán: VFGSố lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CPTên của...

28/01/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam tạm ứng chi trả cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền mặt:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 12...

20/01/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2015.

31/12/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc tái bổ nhiệm nhân sự chủ chốt từ ngày 01/01...

28/12/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức đợt 2 năm...

23/11/2015

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 30/11/2015 Ngày đăng ký cuối cùng ...

04/11/2015

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam công bố đã thu hồi 2.000 cổ phiếu ESOP của CBCNV...

30/10/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc thu hồi cổ phiếu ESOP...

19/10/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

02/10/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam chi trả cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 21/09/2015 Ngày...

08/09/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức đợt 1...

08/09/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc thu hồi cổ phiếu ESOP...

28/08/2015

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam niêm yết cổ phiếu phát hành thêm: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 4.402...

20/08/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc niêm yết thêm cổ phiếu...

07/08/2015

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam niêm yết cổ phiếu phát hành thêm: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 290.000...

23/07/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về:- Báo cáo kết quả SXKD Q2/2015 và H1...

07/07/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Sáp nhập văn phòng HĐQT và BĐH...

29/06/2015

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam phát hành cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu: Ngày giao dịch...

03/06/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam công bố bổ nhiệm ông Trần Văn Dũng, nguyên trưởng BKS, chức vụ...

03/06/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm giám đốc tài chính...

22/05/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam chi trả cổ tức đợt 03 năm 2014 bằng tiền mặt: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/05...

15/05/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc giải thể chi nhánh tại Đà...

16/04/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/02/2015 Ngày đăng ký cuối cùng: 26/02/2015 Thời gian thực hiện: 8:00AM ngày 16/04/2015 Địa điểm thực hiện: Khách sạn Victory, 14 Võ Văn...

16/04/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

01/03/2015

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24...

05/02/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ 2015...

12/12/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam chi tạm ứng cổ tức đợt 02 năm 2014 bằng tiền mặt:Ngày giao dịch không hưởng quyền:...

13/11/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về báo cáo tài chính hợp nhất Q3...

15/09/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam chi trả cổ tức đợt 01 năm 2014 bằng tiền mặt:Ngày giao dịch không hưởng quyền              : 27/08...

13/08/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính...

28/03/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam chi trả cổ tức đợt 3 (đợt cuối) năm 2013 bằng tiền mặt:Ngày giao dịch không hưởng...

17/01/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam công bố nghị quyết ĐHĐCĐDownload file gốc

17/01/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam công bố tổ chức ĐHĐCĐ 2014: Ngày giao dịch không hưởng quyền       : 10/12/2013Ngày đăng...

30/12/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2013 bằng tiền mặtNgày giao dịch không hưởng quyền       : 02/12/2013Ngày đăng ký cuối cùng            : 04...

28/11/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông...

11/11/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Nghị quyết HĐQT số 32.File gốc

09/09/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam công bố Nghị quyết HĐQT về việc thu hồi cổ phần của ông...

31/07/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

VFG: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày giao dịch không hưởng quyền : 15/07/2013 Ngày đăng ký cuối cùng : 17/07/2013 Lý do và mục đích: Tạm...

28/06/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Tải file dữ liệu...

29/05/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Tải file dữ liệu...

06/05/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

VFG: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày giao dịch không hưởng quyền : 16/04/2013 Ngày đăng ký cuối cùng : 18/04/2013 Lý do và mục đích:...

04/04/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Tải file dữ liệu...

29/03/2013

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2013 - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 28/02/2013 - Ngày đăng ký cuối cùng : 04...

15/03/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

VFG: Trả cổ tức bằng tiền mặt - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 28/02/2013 - Ngày đăng ký cuối cùng : 04/03/2013 - Lý do: Tạm ứng cổ...

20/02/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Tải file dữ liệu...

05/02/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Tải file dữ liệu...

03/01/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu...

27/11/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu...

24/10/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu...

21/09/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu...

10/09/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

VFG: Trả cổ tức bằng tiền mặtTải file dữ liệu gốc

31/07/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu...

27/03/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

VFG: Trả cổ tức bằng tiền mặt - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/03/2012 - Ngày đăng ký cuối cùng : 12/03/2012 - Lý do và mục đích : Chi...

28/02/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu...

13/01/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012Ngày giao dịch không hưởng quyền : 16/12/2011 (Trường hợp bán...

12/01/2012

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

VFG: Nghị quyết 2012Tải file dữ liệu gốc

30/12/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

VFG: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày giao dịch không hưởng quyền : 16/12/2011 (Trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên...

09/12/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu...

17/10/2011

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao...

30/06/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

VFG: Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức đợt 3 năm 2010 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2011 bằng tiền mặt...

20/06/2011

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

VFG: Ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu thưởng- Ngày giao dịch...

14/06/2011

Phát hành cổ phiếu

VFG: Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu thưởng- Ngày giao dịch không hưởng quyền      : 10/06/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở...

26/05/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Link download

28/04/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

VFG: Nghị quyết 2011Link download

22/04/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 Ngày giao dịch không hưởng quyền : 15/03/2011...

27/12/2010

Trả cổ tức bằng tiền mặt

VFG - 13/12: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2010Linkdownload

01/09/2010

Trả cổ tức bằng tiền mặt

VFG - 16/08/2010: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2010 - Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông - Mệnh giá : 10.000 đ (mười nghìn đồng) - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 12/08/2010 ...

19/07/2010

Niêm yết thêm

Ngày 19/07/2010, Sở GDCK TP.HCM đã có quyết định chấp thuận cho Công ty cổ phần Khử Trùng Việt Nam (mã CK: VFG) được niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm với nội dung như sau...

16/04/2010

Đại hội Đồng Cổ đông

17/12/2009

Niêm yết mới

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam