10:18, 16/02/2016

VDN - 22/02 GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt, phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VDN của CTCP Vinatex Đà Nẵng như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/02/2016

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/02/2016

3. Lý do và mục đích:

* Tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2015:

- Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)

- Thời gian thực hiện: 20/05/2016

- Địa điểm thực hiện:

+ Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Vinatex Đà Nẵng địa chỉ số 25, được Trần Quí Cáp, thành phố Đà Nẵng bắt đầu từ ngày 20/05/2016 và xuất trình chứng minh nhân dân.

+ Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

* Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

 - Số lượng cổ phiếu dự tính phát hành: 993.910

 - Tỷ lệ thực hiện: 2:1 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 02 quyền được mua 1 cổ phiếu mới)

- Giá phát hành: 10.000

- Phương án làm tròn : Số cổ phiếu phát hành thêm được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh (nếu có) của các cổ đông sẽ được hủy bỏ.

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phần không bán hết: Trong trường hợp số lượng cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu không được phân phối hết thì giao cho Hội đồng quản trị công ty quyết định phân phối cho các nhà đầu tư khác với giá chào bán không thấp hơn giá bán (10.000 đồng/cổ phiếu) trong thời hạn Giấy phép chào bán cho phép. Số cổ phần cho đối tượng khác nêu trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm.

 - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phần không bán hết: - Ví dụ: Nhà đầu tư A sở hữu 1.001 cổ phiếu, thì số lượng cổ phiếu được quyền mua là (1.001*1)/2=500,5 cổ phiếu và được làm tròn đến hàng đơn vị như sau:

+ Ông A dược quyền mua thêm 500 cổ phiếu

+ Phần lẻ 0,5 cổ phiếu sẽ được hủy bỏ

+ Nếu ông A chỉ mua thêm 400 cổ phiếu, thì Hội đồng quản trị công ty sẽ phân phối 100 cổ phiếu còn lại mà ông A không mua cho các đối tượng khác, phần lẻ 0,5 cổ phiếu sẽ được hủy bỏ.

- Thông tin về tài khoản đặt mua:

+ Tên tài khoản: Công ty cổ phần Vinatex Đà Nẵng

+ Nơi mở tài khoản: Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng.

+ Số tài khoản: 401704060166376

- Loại cổ phiếu đặt mua: loại tự do chuyển nhượng

- Thời gian chuyển nhượng quyền mua:

+ Thời gian bắt đầu: 09/03/2016

+ Thời gian kết thúc: 29/03/2016

          - Thời gian đăng ký đặt mua:

+ Thời gian bắt đầu: 09/03/2016

+ Thời gian kết thúc: 31/03/2016

- Địa điểm thực hiện:

+ Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại Trụ sở Công ty tại địa chỉ số 25, được Trần Quí Cáp, thành phố Đà Nẵng và nộp tiền vào tài khoản phong tỏa.

+ Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

- Số lần chuyển nhượng quyền mua: Quyền mua chỉ được phép chuyển nhượng 01 lần, người được chuyển nhượng không được chuyển nhượng cho người thứ 3.

Theo HNX
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

9.5

-5.5 (-36.67%)
Giá tham chiếu15.0
Giá mở cửa15.0
Giá cao nhất15.0
Giá thấp nhất15.0
Giá đóng cửa15.0
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại49.2%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)2,981,730
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)28.3
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)4,379.4
P/E2.2
Giá trị sổ sách (VNĐ)23,135.6
P/B0.4
Lợi tức cổ phiếu (%)20
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

15.00

0.00 (0.00%)

00
16/01

15.00

0.00 (0.00%)

1001,500
15/01

15.00

1.60 (9.64%)

3004,500
14/01

16.60

0.00 (0.00%)

00
13/01

16.60

0.00 (0.00%)

00
10/01

16.60

0.00 (0.00%)

00
09/01

16.60

0.00 (0.00%)

00
08/01

16.60

0.00 (0.00%)

00
07/01

16.60

0.90 (5.73%)

1001,660
06/01

15.70

0.00 (0.00%)

00

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

09/02/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng (VDN) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/02/2018Ngày đăng ký cuối...

01/02/2018

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng (VDN) công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm...

15/09/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng (VDN) công bố ông Nguyễn Văn Tốn, thành viên HĐQT, từ trần ngày 15...

25/05/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng trả cổ tức Cả năm năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 10/05/2017Ngày đăng ký cuối cùng :...

30/03/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

30/03/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/03/2017Ngày đăng ký cuối cùng:...

14/03/2017

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính năm 2016 (Công ty mẹ).

14/03/2017

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016.

07/11/2016

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/11/2016Ngày đăng...

31/10/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng công bố nghị quyết HĐQT về việc thực hiện lấy ý kiến cổ...

12/09/2016

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng cổ phiếu được đăng ký giao dịch bổ sung: 993...

20/05/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2015:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/02/2016Ngày đăng ký cuối...

25/04/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Kết quả của đợt phát hành cổ...

22/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2016Ngày giao dịch...

11/04/2016

Giao dịch nội bộ

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Đình Bích Hợp - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Kế toán trưởng- Mã chứng khoán: VDN- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao...

24/03/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015.

24/03/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2015 (Công ty mẹ).

22/02/2016

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/02/2016Ngày đăng ký...

11/01/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng công bố thay đổi nhân sự chủ chốt ngày 11/01/2016:- Ông Đặng Trọng Tâm...

26/11/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014.

15/09/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng công bố nghi quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm...

15/05/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

09/04/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 17/04/2015 Ngày...

19/03/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

06/10/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng công bố nghị quyết HĐQT về việc sáp nhập phong Cải tiến vào phòng...

05/08/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Chọn ATAX là công ty kiểm...

10/06/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng công bố bổ nhiệm ông Đặng Trọng Tâm chức vụ giám đốc điều...

08/05/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng công bố thay đổi nhân sự chủ chốt:- Miễn nhiệm chức vụ phó TGĐ đối...

02/05/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.Tải file gốc

02/05/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Ngày đăng ký cuối cùng: 10/04/2014Ngày giao dịch...

11/04/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng công bố nghị quyết HĐQT về việc giải thể xưởng thêu.Tải file...

31/03/2014

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2013Tải file gốc

01/03/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng công bố bổ nhiệm bà Đào Thị Lực chức vụ giám đốc Điều hành...

07/01/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng công bố ông Phạm Phú Cường giữ chức vụ chủ tịch HĐQT thay thế...

01/01/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng công bố ông Trần Đỗ Nghĩa - nguyên Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh...

08/05/2012

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

VDN: Nghị quyết Đại hội cổ đông 2012Tải file dữ liệu gốc

07/04/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 07/03/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/03...

09/04/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng (VDN) thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 - Ngày đăng ký cuối cùng: 14/02/2011 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/02/2011...

15/07/2010

Niêm yết mới

Căn cứ công văn của CTCP Vinatex Đà Nẵng, Sở GDCK Hà Nội thông báo về việc chính thức đưa cổ phiếu của CTCP Vinatex Đà Nẵng (MCK: VDN - Upcom) vào giao dịch trên thị trường UPCoM tại Sở.- Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam