06:31, 21/10/2019

TVS: Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý 3/2019 so với quý 3/2018

TVS: Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý 3/2019 so với quý 3/2018

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt thông báo giải trình chênh lệch lợi nhuận quý 3/2019 so với quý 3/2018 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20191021_20191021--TVS--Giai-trinh-bien-dong-loi-nhuan-Quy-III-2019.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

11.0

-2.6 (-19.12%)
Giá tham chiếu13.6
Giá mở cửa13.5
Giá cao nhất13.6
Giá thấp nhất13.5
Giá đóng cửa13.6
Khối lượng21,210
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại0.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)55,045,041
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)605.5
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)2,284.1
P/E4.8
Giá trị sổ sách (VNĐ)13,754.5
P/B0.8
Lợi tức cổ phiếu (%)6
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

13.60

0.00 (0.00%)

21,210286,450
16/01

13.60

0.10 (0.72%)

20,000272,000
16/01

13.60

0.10 (0.72%)

20,000272,000
15/01

13.70

0.20 (1.43%)

1802,400
14/01

13.90

0.00 (0.00%)

00
13/01

13.90

0.30 (2.20%)

12,100166,100
10/01

13.60

0.15 (1.09%)

13,070177,000
09/01

13.75

0.10 (0.72%)

6,60090,830
08/01

13.85

0.00 (0.00%)

5,03069,660
07/01

13.85

0.00 (0.00%)

27,000374,580
06/01

13.85

0.05 (0.35%)

3,250350,670

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

20/01/2019

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt niêm yết bổ sung cổ phiếu: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 428.700 cổ...

14/04/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt (TVS) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: Ngày giao dịch không hưởng quyền:  27-03...

20/01/2018

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 500.150 cổ...

22/12/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt trả (TVS) công bố nghị quyết HĐQT về phương án bán cổ phiếu quỹ...

07/09/2017

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt trả (TVS) niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 4...

31/07/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt trả (TVS) công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi vốn điều lệ...

28/07/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt trả cổ tức Cả năm năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 14/07/2017Ngày đăng ký cuối cùng ...

14/07/2017

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt trả cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 14/07/2017Ngày đăng ký cuối cùng : 17/07/2017Trả cổ tức bằng cổ phiếu:+ Số lượng cổ phiếu dự kiến...

02/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua:- Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt- Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2016 và...

02/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn...

22/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

22/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 24/03/2017 Ngày đăng ký cuối cùng : 27/03/2017 Thời gian thực hiện:...

07/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên...

02/03/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt công bố bổ nhiệm bà Trần Thị Hồng Nhung chức vụ Người...

20/01/2017

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 500.150 cổ...

03/11/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt công bố nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều lệ...

24/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2016.

26/09/2016

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 4.356.618 cổ phiếu...

05/08/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt công bố bổ nhiệm bà Lê Thanh Loan chức vụ Người CBTT...

25/07/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2016.

24/06/2016

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt phát hành cổ phiếu:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 24/06/2016 Ngày đăng ký cuối cùng : 27/06/2016 1/ Phát hành cổ phiếu...

21/04/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phiếu trả...

08/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt tổ chức ĐHĐCĐ 2016: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 17/03/2016 Ngày đăng ký cuối cùng : 18/03/2016Thời gian thực hiện: 9:00, ngày 8...

02/04/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt công bố miễn nhiệm ông Nguyễn Trường Giang chức vụ Giám đốc...

03/03/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ 2016.

29/02/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 02/02/2016Ngày đăng ký...

18/02/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2015.

02/02/2016

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt công bố đã bán thành công 229.250 cổ phiếu quỹ.Tải...

14/01/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức năm 2015...

25/11/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt công bố nghị quyết HĐQT về việc bán 4.300.000 cố...

20/11/2015

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt công bố đã không bán ra được 4.300.000 cổ phiếu...

06/11/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

22/10/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

02/10/2015

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt công bố đăng ký bán ra 4.300.000 cổ phiếu quỹ...

18/09/2015

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt niêm yết cổ phiếu phát hành thêm: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 4.643...

12/08/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt công bố nghị quyết HĐQT về việc bán ra 4.300.000...

29/07/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt công bố nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều lệ.File...

01/07/2015

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt trả cổ tức 2014 bằng cổ phiếu:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/07/2015Ngày đăng ký cuối...

05/06/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt trả cổ tức 2014 bằng tiền mặt là 6%: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/05/2015 Ngày...

17/04/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức năm 2014 bằng tiền tỷ...

14/04/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

14/04/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2015 Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2015 Thời gian thực hiện: 13:30PM, 14/04/2015 Địa điểm thực hiện: khách sạn Victory...

10/03/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ 2015. Tải...

06/03/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ 2015. Tải...

15/01/2015

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt chính thức niêm niêm trên HOSE:Số lượng chứng khoán niêm yết: 43.000.000 cổ phiếuNgày chính thức giao dịch...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam